Brandbrief voor meer geld WMO

De cliëntenraad van RIBW Brabant heeft een brandbrief naar Tweede Kamer en demissionair staatssecretaris Blokhuis gestuurd over herindicaties WMO. De aanleiding is dat veel cliënten bij een herindicatie door de gemeente gekort worden in het aantal uren ondersteuning of hun ondersteuning geheel verliezen. Een aantal andere cliëntenraden van instellingen voor beschermd wonen hebben de brief mede ondertekend. Het geeft aan dat het probleem niet in enkele gemeenten speelt, maar veel breder. In de brief wordt de regering opgeroepen om gemeenten meer geld te geven voor het uitvoeren van de WMO.

Gemeentelijke tekorten de oorzaak

Sinds de decentralisaties in 2015 kampen gemeenten met toenemende tekorten in het sociaal domein. Voor de jeugdzorg is nu een verlichting van de financiële problemen aangekondigd. Maar de problemen bij maatschappelijke ondersteuning aan volwassenen zijn nog steeds nijpend. Geld is overigens niet het enige probleem. Sommige gemeenten hebben te weinig kennis en gevoel voor wat mensen met psychische problemen nodig hebben. Daarnaast investeren gemeenten vaak nog te weinig in algemene, laagdrempelige voorzieningen zoals zelfregiecentra en herstelacademies.
MIND roept het kabinet ook op om meer geld beschikbaar te stellen voor ondersteuning in het sociaal domein. Daarnaast participeert MIND met andere cliëntorganisaties en de VNG in het project Verbeterde Toegang dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning bij gemeenten moet helpen verbeteren. 

Meer nieuws