Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid vandaag van start!

vlieg brigade

In september 2020 is de ‘Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid’ gelanceerd: via de nieuwe website ervaringsinzet.nu kan ervaringskennis en -deskundigheid worden ingezet voor alle vraagstukken die raken aan maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO & BW).

Dit kunnen vraagstukken zijn rond inzet van ervaringskennis en -deskundigheid vanuit cliënten- en naastenorganisaties. Maar ook andere organisaties kunnen er baat bij hebben zoals gemeenten en andere lokale instanties die zich bezighouden met beleid op het gebied van MO & BW. Zij kennen het cliënten- en naastenperspectief vaak niet of weten niet hoe ze dit effectief in hun beleid kunnen integreren. Vanaf vandaag kunnen ze een beroep doen op de Vliegende Brigade voor praktische input en ondersteuning op de thema’s waarmee ze worstelen.

Er zijn ook heel veel plekken waar het juist wel goed gaat. Informatie over die voorbeelden gaat de Vliegende Brigade via ervaringsinzet.nu beschikbaar maken voor iedereen die erin geïnteresseerd is. 
 
Het project is een samenwerking van Stichting Werkplaats COMO, Valente en MIND. Een kernteam van ervaringsdeskundige specialisten geeft gevraagd en ongevraagd advies over het toerusten en borgen van het perspectief van ervaringskennis en van ervaringsdeskundigheid van cliënten en naasten met betrekking tot alle thema’s van de meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang (MJA BWMO).” 

Meer informatie: www.ervaringsinzet.nu

Meer nieuws