Corona-onderzoek MIND: alle resultaten tot nu toe

feedback wvggz

MIND doet onderzoek naar de gevolgen van corona en de coronamaatregelen voor cliënten ggz en hun naasten. We zetten vragenlijsten uit onder ons ggz-panel en onze achterban. Daarnaast doen we verdiepend onderzoek bij cliënten- en familieorganisaties die bij MIND zijn aangesloten. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de gevolgen van de coronacrisis op de psychische klachten van mensen, op hun dagelijks leven en op de zorg die zij ontvangen. We kijken ook naar de ervaringen van familie en naasten. En we bevragen cliëntenraden, familieraden en initiatieven voor zelfregie en herstel. Het onderzoek van MIND is in maart begonnen en duurt nog voort.
 
Naar aanleiding van het MIND-onderzoek tot nu toe zijn al diverse persberichten en rapporten verschenen. Deze staan nu verzameld op deze pagina. Nieuwe berichten en rapporten zullen hier ook geplaatst worden.

Resultaten panelonderzoek impact van corona, eind maart2020

 Resultaten panelonderzoek impact van corona, eind april - begin mei 2020

Resultaten verdiepend onderzoek cliëntenraden en familieraden, begin mei 2020

Resultaten verdiepend onderzoek zelfregie- en herstelinitiatieven, begin mei 2020

Resultaten panelonderzoek impact van corona juni 2020
Resultaten verdiepend onderzoek onder cliëntenraden en herstelinitiatieven juni 2020
Onderzoek lessen uit Corona-tijd augustus 2020
Onderzoek Mentale veerkracht tijdens Corona 
Onderzoek ggz-panel impact van corona december 2020
Onderzoek ggz-panel impact van corona maart 2021
Resultaten verdiepend onderzoek onder herstelinitiatieven april 2021
Onderzoek ggz-panel impact van corona oktober 2021
Resultaten verdiepend onderzoek Virus en Veerkracht februari 2022
 
Meer nieuws