Opstarten zorg moet meer in overleg met cliënt en familie

pexels-photo-401684 boardmeeting

Nu de coronarichtlijnen zijn versoepeld, kan de hulpverlening aan cliënten verder op gang komen en de faciliteiten die zij vóór de corona gebruikten, weer opengesteld worden. Uit verdiepend onderzoek door MIND blijkt dat cliënten- en familie- en naastenraden in instellingen tot nu toe onvoldoende betrokken werden bij het beleid. Des te noodzakelijker om de opstart van de zorg en de maatregelen voor de toekomst, in samenspraak met de cliënt, familie en naasten te bepalen.

Onderzoek laat grote verschillen zien

Uit een rondgang langs acht cliëntenraden en acht familieraden in de ggz, worden forse verschillen tussen instellingen zichtbaar. De mate waarin de instellingen hen de afgelopen maanden betrokken bij het beleid, varieert. Voor een deel komt dit doordat de raden onvoldoende capaciteit en middelen tot hun beschikking hebben. MIND roept op om raden te faciliteren en te begeleiden om op afstand te kunnen vergaderen. Tevens blijkt dat de raden tot nu toe niet bij al het beleid betrokken werd. Dit terwijl de getroffen maatregelen om cruciale zaken gaan.

Aandacht voor terugkeer zorg en bezoek

Vanuit de cliënten- en naastenraden wordt in de huidige fase van voorzichtige terugkeer naar normaal, aandacht gevraagd voor het wegvallen van de zorg. In het bijzonder het hervatten van face-to-face contact. Er zijn signalen dat mensen uit beeld zijn geraakt. Verder signaleren de raden ten tijde van het onderzoek een massaal bezoekverbod, dat zwaar is voor bewoners én hun familie en naasten. Bovendien bemoeilijk het bezoekverbod het functioneren van cliënten- en familieraden. Inmiddels zijn de richtlijnen voor bezoek eind mei versoepelt en zou bezoek weer meer mogelijk gemaakt kunnen worden. Positief punt is dat grootschalige besmettingen in de klinieken zijn uitgebleven. MIND en de cliënten- en familieraden roepen de instellingen op om gehoor te geven aan de ruimere openstelling voor bezoek en waar nodig alternatieven te organiseren. 

Good practice

Het kan ook goed gaan, zoals bij zorginstelling Arkin. Zowel de naastbetrokkenenraad als de cliëntenraad werden goed geraadpleegd. Zo kon de naastbetrokkenenraad haar achterban goed informeren en opende het youtubekanaal Naastenthuis met tips om in coronatijd om te gaan met angsten en de zorg voor familieleden. Het raadplegen van cliënten over hun ervaringen met de zorgverlening is een voortdurende uitdaging voor cliëntenraden. De cliëntenraad van Arkin heeft in samenwerking met de instelling op alle websites van Arkin een sticky button "Deel jouw ervaring" ingesteld. Cliënten worden zo actief gevraagd om eenvoudig hun mening over de zorg te delen met de cliëntenraad.

Op 26 mei is tevens de eerste Quarantainer geplaatst bij Arkin Ouderen. De plaatsing is het directe gevolg van de crowdfundingsactie die MIND Ypsilon, Anoiksis en de Socialrun startten. Meer informatie over de Quarantainer vind je hier

Meer nieuws