Terugblik werkconferentie 'Wie durft? Zelfregie- en herstelwaarden borgen in de regio'

Op 17 april heeft de werkconferentie "Wie durft? Zelfregie- en herstelwaarden borgen in de regio" plaatsgevonden. We kunnen constateren dat er de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts zijn gemaakt en steeds meer gemeenten het belang inzien van zelfregie- en herstelinitiatieven voor en door ervaringsdeskundigen en de ontwikkeling faciliteren. De borging blijft financieel een lastige puzzel en brengt ook succesvolle zelfregie- en herstelorganisaties in de overlevingsstand. Zorgverzekeraars hebben vanuit de wet- en regelgeving te geringe mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling. De grote meerderheid van de aanwezigen was van mening dat de initiatieven te positioneren zijn tussen zorg en sociaal domein in, wat financiering vanuit beide domeinen zou rechtvaardigen. Op de conferentie hebben de deelnemers nieuwe inzichten opgedaan, kennis verworven en contacten gelegd. Informatie bij Greetje.Senhorst@wijzijnmind.nl.

Verslagen van de werkconferentie:

Inleiding Marjan ter Avest
Verslag deelsessie Enik
Verslag deelsessie Frits
Verslag deelsessie Ixta Noa en Stadskamer
Verslag deelsessie Kernkracht
Verslag deelsessie Korak
Verslag deelsessie Persona's
Verslag deelsessie Health Impact Bonds
Verslag slotdiscussie

Foto-album