Onafhankelijke cliëntondersteuning

OCO foto voorkant publ

Aan de slag met onafhankelijke cliëntondersteuning!

Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt mensen gratis en laagdrempelig bij het vinden en regelen van (levensbrede) zorg en ondersteuning. Iedereen die er behoefte aan heeft, heeft hier op grond van de Wmo en de Wlz recht op. Maar hoe richt je deze ondersteuning in? Elk mens is immers anders en heeft andere behoeften.
 
MIND, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland hebben samen gewerkt aan het project ‘Aan de slag met onafhankelijke cliëntondersteuning’. Doel is om gemeenten, zorgkantoren en regionale cliënten- en familieorganisaties te helpen om aan de slag te gaan met onafhankelijke cliëntondersteuning.
 
Hiervoor hebben we twaalf mensen in beeld gebracht die gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarbij hebben we ook enkele informatieve filmpjes en een zogeheten 'gesprekshulp' gemaakt. Deze producten helpen om beter te begrijpen wat mensen zoal nodig kunnen hebben. De gesprekshulp is bedoeld voor regionale organisaties (gemeenten, zorgkantoren, regionale cliënten- en familieorganisaties) om met elkaar in gesprek te gaan over wat er nodig is om onafhankelijke cliëntondersteuning in de regio verder te ontwikkelen.
 
Lees hier de portretten (de gesprekshulp zit achteraan in de pdf)
 
Bekijk hier het filmpje over de ervaringen van Sikko die lange tijd dakloos was 
Bekijk hier het filmpje over de ervaringen van Henk die mantelzorger is
Bekijk hier het filmpje over de ervaringen van Paul die een hoge dwarlaesie heeft
 
Kijk voor informatie over regionale organisaties in de MIND Atlas: https://wijzijnmind.nl/mind-atlas

Meer thema's