MIND vraagt om zicht op capaciteitstekort ggz

71228412_s

De recente cijfers van de NZa geven aan dat de wachttijden in de ggz niet korter worden. Nog steeds kunnen 40.000 mensen niet binnen de afgesproken termijnen starten met een intake of hun behandeling. MIND wil dat meer inzicht komt in het capaciteitstekort per aandoening. Voor cliënten die tussen wal en schip vallen, moet betere ondersteuning komen. MIND stuurde haar input hierover aan de kamer voor het Schriftelijk Overleg Wachttijden ggz op 25 maart.

Ondanks inspanningen ervaren de cliënten en hun naasten geen wezenlijke verbetering. Wachttijden zijn met recht een groot probleem en vragen alle hens aan dek om dit op te lossen. Een van de kernproblemen bij wachttijden is ‘de capaciteit’. De minister geeft in haar brief aan dat het kabinet werk gaat maken van de beschikbaarheid van voldoende zorgpersoneel. MIND pleit al geruime tijd voor het gericht uitbreiden van de capaciteit. Echter, het ontbreekt aan inzicht wat het tekort aan capaciteit per aandoening is, zodat gericht actie kan worden ondernomen. MIND heeft hier de afgelopen jaren veelvuldig om gevraagd. Tot op heden is ook nog geen antwoord gegeven op een motie uit 2020 hierover van Renkema (Groen Links) en Regterschot (VVD).

Regionale Doorzettingsmacht vanaf 1 mei

Per 1 mei gaat de zogenoemde ‘Handreiking Regionale Doorzettingsmacht’ van kracht. Dit is een samenwerkingsafspraak tussen de Nederlandse ggz, Zorgverzekeraars, de VNG en MIND. In het kort komt het erop neer dat in iedere regio cliënten, die tussen wal en schip dreigen te vallen, beroep kunnen gaan doen op een escalatiemodel van doorzettingsmacht. Uitgangspunt is dat iedereen zorg krijgt en dat regionaal of landelijk opgeschaald kan worden om een oplossing te vinden.

Bij het escaleren kunnen cliënten vragen om onafhankelijke cliëntenondersteuning. De vindbaarheid en borging is echter niet alle gemeenten even goed geregeld. MIND vraagt de Kamerleden om de onafhankelijke cliëntenondersteuning voor mensen met complexe ggz klachten onder de aandacht van de minister te brengen, evenals goede vindbaarheid van deze ondersteuning voor burgers.

Lees de brief die MIND stuurde aan de Tweede Kamer ten behoeve van het Schriftelijk Overleg Wachttijden ggz op 25 maart 2022. 
 
 

Meer thema's