MIND steunt staatssecretaris Blokhuis in harde aanpak wachttijden

wachtkamer

Staatssecretaris Blokhuis kondigt nieuwe stappen aan in de strijd tegen lange wachttijden. Verzekeraars riskeren een boete als zij te weinig doen om wachttijden terug te dringen. En zorgaanbieders kunnen onder verscherpt toezicht van de Inspectie gesteld worden als hun wachttijden te lang zijn.MIND steunt de staatssecretaris in deze harde aanpak. Lang moeten wachten op noodzakelijke zorg is funest en kan een ontwrichtende uitwerking hebben op het leven van mensen. De vele meldingen die MIND hierover binnenkrijgt getuigen daarvan.

Persoonlijk probleem

Wachttijden zijn allereerst een persoonlijk probleem voor de cliënt en geen administratief probleem. Over de gehele linie moeten zorgaanbieders meer verantwoordelijkheid tonen voor hun cliënten op de wachtlijst. Goede voorbeelden in het land tonen aan dat het ook kan. Zorgaanbieders moeten meer contact onderhouden met cliënten op de wachtlijst en onderling beter samenwerken. Behandelaren moeten niet te beroerd zijn om cliënten op hun wachtlijst door te verwijzen naar een collega. En zij zullen actief contact met wachtende cliënten moeten onderhouden: is langer wachten nog verantwoord? Is er overbruggingszorg nodig, redt het gezin het nog, kan een gesprek met een ervaringsdeskundige misschien helpen? Gelukkig zijn er goede voorbeelden in het land die tonen dat dit kan.

Zorgverzekeraars

Ook zorgverzekeraars hebben een grote verantwoordelijkheid. Zij moeten in individuele gevallen een cliënt kunnen bemiddelen naar tijdige, passende zorg. Daarvoor is nodig dat verzekeraars hun bemiddelingsrol nog actiever oppakken en dat huisartsen en zorgaanbieders daar goed naar verwijzen. MIND is van mening dat ook onafhankelijke cliëntondersteuning hier een belangrijke rol kan vervullen. Zorgverzekeraars moeten daarnaast meer sturen via de zorginkoop. In het algemeen zijn het mensen met zware en complexe problemen die het langst moeten wachten op zorg. Een zorgverzekeraar moet voor zijn verzekerden opkomen en dus juist voor die groep meer zorg inkopen. Ook hier geldt dat er goede voorbeelden zijn, maar dat zorgverzekeraars over de gehele linie beter hun rol moeten oppakken.

Samenwerken

Omdat wachttijden zo’n complex probleem zijn, is samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk voor een oplossing. Voorlopig vallen nog veel mensen tussen wal en schip en doen zich schrijnende situaties voor. Staatssecretaris Blokhuis geeft in zijn brief aan de Kamer aan dat hij met MIND samenwerkt om voor deze mensen invulling te geven aan een regionale doorzettingsmacht: een persoon of een instantie die in noodgevallen een beslissing forceert in het belang van de cliënt die is vastgelopen in het systeem.

Impasse ggz

MIND zal ook de staatssecretaris kritisch blijven volgen in zijn verdere acties. De impasse in de ggz gaat verder dan de wachttijden voor behandeling. Ook bij beschermd wonen bestaan lange wachttijden en de opbouw van ambulante zorg stagneert al enkele jaren. De staatssecretaris zal ook met maatregelen moeten komen om het bouwwerk van de ggz eenvoudiger te maken en betere samenwerking af te dwingen tussen gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en cliëntorganisaties.

Lees ook:

 

Meer nieuws