Financiële steun voor twaalf projecten die regionale samenwerking versterken

Versterken regionale stem van cliënten- en familieorganisaties

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid zet zich in om de regionale stem van cliënten- en familieorganisaties in de ggz te versterken. Daarvoor is het programma Regie in de Regio opgezet. Binnen dit programma is in 2017 voor een tweede keer subsidie verstrekt aan projecten van regionale cliënten- en familie-organisaties, die zich richten op mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Het gaat om projecten die de regionale samenwerking tussen organisaties versterkt of projecten die witte vlekken in het land opvullen. In de meeste projecten wordt ook gebruik gemaakt van de inzet van ervaringsdeskundigen. Tot slot is een deel van de projecten vernieuwend en daarom interessant voor andere regionale cliënten- en familie-organisaties.
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid in totaal twaalf projecten financieel kunnen ondersteunen voor een totaalbedrag van € 104.546! Dat is een heel mooi resultaat en laat zien dat de lokale en regionale organisaties samen met ons aan de weg willen timmeren.
 
Hieronder een overzicht van de gehonoreerde projecten.
 
2017 7073      Stichting Naast, Amsterdam
Een bijdrage van € 9.960 voor het project Help! Mijn dierbare is verslaafd!-Brabant.
 
2017 7074      Stichting Zebra Voorlichting, Enschede
Een bijdrage van € 7.550 voor het project Zebra's staan niet alleen maar in een kudde.
 
2017 7075      Stichting JIJ, Rotterdam
Een bijdrage van € 10.000 voor het project In verbinding met de doelgroep van niet-westerse komaf.
 
2017 7076      Stichting TEAM ED, Amsterdam
Een bijdrage van € 10.000 voor het project Waaier Krachtbronnen
 
2017 7077      RIBW Brabant, Tilburg
Een bijdrage van € 10.000 voor het project Jongeren aan zet!
 
2017 7078      Stichting Ouderplatform Zuid-Holland Zuid, Dordrecht
Een bijdrage van € 5.500 voor het project Themabijeenkomsten Regie in de Regio.
 
2017 7079      Stichting AanZet, Leeuwarden
Een bijdrage van € 10.000 voor het project Caravan.
 
2017 7080      Ypsilon, Den Haag
Een bijdrage van € 10.000 voor het project Verward in de regio.
 
2017 7081      WEET, IJsselstein
Een bijdrage van € 9.900 voor het project Lotgenotencontact voor ouders van kinderen die overleden zijn aan de gevolgen van een eetstoornis.
 
2017 7082      Zorgbelang Gelderland, Arnhem.
Een bijdrage van € 5.000 voor het project Cliëntenvertegenwoordiging GGZ in regio Foodvalley.
 
2017 7083      Stichting Door en Voor, ‘s Hertogenbosch
Een bijdrage van € 10.000 voor het project Stimuleren van zelfregie aan de poort.
 
2017 7084      Stichting Zelfregiecentrum Leiden, Leiden
Een bijdrage van € 6.636 voor het project WRAP - Pak jouw regisseurschap.