Zorg voor de Jeugd in Coronatijd

Fin-schaakbord

"Juist nu is het belangrijk om kwetsbare kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, begeleiden en behandelen." Dat schrijft een groot aantal beroepsverenigingen op 3 april in een gezamenlijk statement.

Contact blijven houden en aangaan

In het statement benadrukken de samenwerkende beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd dat zij er alles aan doen om jeugdigen en gezinnen te blijven begeleiden en behandelen. Tijdens deze coronacrisis hebben kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties harder dan ooit hulp nodig. Zeker nu plekken die normaal ondersteuning, afleiding of veiligheid kunnen bieden, zoals scholen, dagbesteding en opvangcentra, grotendeels dicht zijn. De beroepsverenigingen geven aan dat hulpverleners zich nog nadrukkelijker en proactief richten op gezinnen die vóór de huidige crisis niet in zicht waren, maar nu wel hulp of ondersteuning nodig hebben.

Continuïteit onder druk

Ook zeggen de beroepsverenigingen signalen te ontvangen van kinderen, jongeren en ouders dat spanningen binnen gezinnen oplopen, en dat het niet altijd lukt om de benodigde hulp te krijgen. Ze benadrukken er alles aan te doen om de continuïteit van hulp, zorg, ondersteuning en begeleiding aan gezinnen zo goed mogelijk te borgen. Hierbij is nadrukkelijk ook aandacht voor de hulpverleners zelf in de vorm van – aangepaste - richtlijnen en aandacht voor hulpmiddelen. Informatie, goede voorbeelden en tips worden zoveel mogelijk verzameld in een speciaal themadossier op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Betrokkenheid MIND

Het statement is een gezamenlijk initiatief van de beroepsverenigingen rondom de zorg voor jeugd. Het initiatief wordt ondersteund door onder meer cliëntenorganisaties, brancheverenigingen en het Nederlands Jeugdinstituut. MIND is als cliëntenorganisatie partner van Zorg voor de Jeugd. Het stemt ons positief dat de professionals in de jeugdhulp hard werken om de continuïteit van zorg in de jeugdhulp te garanderen. Voor veel kinderen, jongeren en hun naasten is dit van groot belang. Met de juiste maatregelen in acht genomen, moet de zorg waar mogelijk gewoon door (kunnen) gaan. Vanuit MIND vragen we continue aandacht voor oplossingen in plekken en instellingen waarin dit (nog) niet lukt. En we stimuleren om goede voorbeelden te delen van manieren waarop zorg in deze tijd is vormgegeven. Krijg je geen (contact tot) zorg of maak je je zorgen om de continuïteit voor jou of je naaste? Laat het ons weten via marlies.defeiter@wijzijnmind.nl

Meer nieuws