Vragenlijst: welke gevolgen heeft de coronacrisis voor jou?

feedback wvggz

De komst van het coronavirus raakt ons. Ook de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben grote gevolgen: voor iedereen persoonlijk en ook maatschappelijk. MIND wil graag inzicht krijgen in de gevolgen die dit heeft voor psychisch kwetsbare mensen.Met deze korte vragenlijst willen we jouw ervaringen graag horen.

MIND brengt de uitkomsten (geanonimiseerd) onder de aandacht van professionals en beleidsmakers in de zorg en het brede publiek. En MIND wil goede voorbeelden delen zodat anderen daarmee hun voordeel kunnen doen.

Meedoen?
Via onderstaande link kun je direct de vragenlijst invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 5 minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt. Ook naasten zijn van harte uitgenodigd de vragenlijst in te vullen.

Start met invullen

Meer nieuws