Help Anoiksis een vragenlijst over psychose te ontwikkelen

Help mee een vragenlijst te ontwikkelen die de behandelrelatie meet bij psychotische stoornis
 
Heb je wel eens (of vaker) een psychotische episode gehad? Wat heeft je geholpen tijdens of na een psychotische episode? Veel patiënten noemen, naast effectieve behandelingen, ook zaken als contact, bejegening en behandelrelatie. Lukt het de hulpverlener om in contact te blijven wanneer een patiënt er niet in slaagt zich verstaanbaar te maken? Wanneer grijpt een behandelaar in? Is hij of zij transparant in zijn of haar keuzen en kan de patiënt zich hier (achteraf) in vinden?

Na een psychose kunnen mensen behoefte hebben aan het leren van (nieuwe) vaardigheden, het ontdekken en (leren) benoemen van eigen gevoelens of het aangaan van contacten. Een optimale behandelrelatie is vanuit het perspectief van patiënten van groot belang voor het behandelresultaat.
 
Anoiksis is een vereniging voor en door psychosegevoelige mensen. Vanuit Anoiksis wordt, op basis van ervaringsdeskundigheid. een psychometrische vragenlijst ontwikkeld voor de behandelrelatie van mensen met een psychotische stoornis. Zo’n vragenlijst bestaat nog niet en kan patiënten gaan helpen bij het kiezen voor een optimale match. Daarnaast kunnen onderzoekers de behandelrelatie gaan betrekken in wetenschappelijk onderzoek.
Om deze vragenlijst te testen zoekt Anoiksis cliënten die vanwege een psychotische stoornis in behandeling zijn en de conceptvragenlijst willen invullen. Zo kunnen zij te weten komen of de juiste vragen worden gesteld om de relatie te meten. Het invullen neemt ongeveer 10 a 15 minuten in beslag.

Wil je meewerken aan het onderzoek? Neem dan contact op met: mette.lansen@anoiksis.org