Tweede Kamer debatteert opnieuw over jeugdzorg

jongen

Vandaag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de misstanden in jeugdzorginstellingen. MIND vraagt nogmaals aandacht voor de ernstige situatie die is ontstaan. De toezeggingen die minister de Jonge tijdens het eerdere debat hierover waren buitengewoon teleurstellend. Er is niks concreets toegezegd op: 

  • Het inzichtelijk maken van de wachttijden. 
  • Er ontbreekt nog steeds een overzicht per soort aandoening (op lokaal, regionaal niveau en landelijk niveau), waardoor het voor ouders en kinderen onmogelijk is om passende zorg te vinden. Terwijl dit voor de volwassenen ggz gewoon beschikbaar is (zie Kiezen in de ggz).
  • Verbetering van de doorzettingsmacht bij complexe problematiek.Deze is (nog) niet bereikbaar voor jongeren en ouders en werkt nog onvoldoende op individueel casuïstiek niveau (volgens het rapport van de IGJ van januari 2019). 
  • Verbetering van de nu slechte toegang en triage. 
  • Het creëren van passend aanbod voor kinderen met complexe ggz-problematiek. 

Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet werden de problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp verklaard door de stelselwijzigingen en de bezuinigingen. Maar ruim vier jaar na dato is er nog weinig veranderd.

Lees hier:

Lees ook:

Meer nieuws