Stichting Recht op ggz bereidt rechtszaak voor om lange wachtlijsten

sit-4300448_1920

Vandaag maakt de Stichting Recht op ggz (voorheen Red de ggz) bekend dat zij een collectieve rechtszaak voorbereidt tegen de Staat en tegen zorgverzekeraars vanwege de lange wachtlijsten en -tijden in de ggz. MIND ondersteunt dit initiatief van harte.  Zorgverzekeraars moeten meer zorg inkopen om aan de vraag te voldoen. En het systeem met omzetplafonds leidt tot patiëntenstops en dus langere wachtlijsten. Behandelcapaciteit wordt zo niet benut en veel aanbieders komen niet eens in gesprek met zorgverzekeraars voor een contract.

Stevig signaal

MIND roept de overheid al lange tijd op om strenger te handhaven op de zorgplicht van zorgverzekeraars. Begin dit jaar boden we daarover de petitie ‘Niemand mag onnodig psychisch lijden’ aan de Tweede Kamer aan. En samen met de Nederlandse ggz, NIP en NVvP hebben we in een brandbrief aan de informateur en Tweede Kamer in december 2023 met klem verzocht om de ggz niet door de bodem te laten zakken. Ggz-patiënten zijn de dupe van de marktwerking en het inkoopproces in de zorg. In onze recente gezamenlijk reactie op het nieuwe Hoofdlijnenakkoord wijzen we op het gebrek aan aandacht voor mentale gezondheid en bezuinigingen op preventie.

Oplossingsrichtingen

Net als de Stichting Recht op Ggz herkennen wij de uitkomsten uit het Verantwoordingsonderzoek bij VWS over 2023 door de Algemene Rekenkamer. Daarin wordt de conclusie getrokken dat het beleid van minister Helder om de ggz wachttijden te reduceren slechts matig effect heeft. Het beleid om de vereveningssystematiek te verbeteren en de inzet van een nieuwe bekostigingswijze (het Zorgprestatiemodel) hebben nog onvoldoende resultaat opgeleverd. Meer geld kan deels bijdragen aan de oplossing. Maar samen met de professionals en ggz-instellingen zien wij nog drie belangrijke oplossingen:

  1. Naast betere zorginkoop wijzen we op de noodzaak om te investeren in mentale gezondheid, preventie en leefstijl. Zodat minder mensen last krijgen van psychische klachten en al bestaande klachten minder toenemen. Hierdoor zal op termijn de vraag naar geestelijke gezondheidszorg afnemen.
  2. Een tweede oplossing die we zien om de wachtlijsten terug te dringen, is om complexe ggz-behandelplekken (cruciale ggz) te beschermen, waar nodig uit te breiden en meer structureel te bekostigen.
  3. Een derde oplossing is door mensen met een zorgvraag beter en sneller naar de juiste vorm van zorg en steun te geleiden. En als dat past bij de vraag, ook buiten de ggz te kijken naar alle hulp en steun in het sociaal domein.

Waarom spant MIND zelf geen rechtszaak aan? MIND is een collectieve belangenbehartiger en zet haar kennis en middelen in om de politiek en alle betrokken veldpartijen te bewegen. Dit doen we namens onze lidorganisaties. We hebben nauw contact met de Stichting Recht op ggz en werken zij aan zij. We vinden het goed dat de Stichting dit initiatief neemt en waar nodig en mogelijk zullen wij hen daarbij steunen.

Meer nieuws