Schrappen in regels? Betrek patiëntenorganisaties!

Onder het motto (Ont)Regel de Zorg is aan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg vandaag een lijstje aangeboden over welke bureaucratische maatregelen op korte termijn geschrapt kunnen worden. Ook MIND vindt dat overbodige regels in de zorg geschrapt kunnen worden, zodat zorgverleners meer tijd voor de patiënt krijgen. Maar het moet niet zo zijn dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg, of van shared decision making (samen beslissen), van inzicht in wachttijden of andere keuze-informatie.  Alle belanghebbenden, waaronder de professionals, de verzekeraars en patiënten zijn gebaat bij heldere en duidelijke informatie. Dit draagt bij aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.

Het schrappen van regels en terugdringen van administratieve lasten vinden wij een goed plan. Maar het is een gemiste kans dat patiënten en naasten niet bij die schrapsessies in de ggz betrokken zijn geweest (ondanks onze dringende oproep). 

MIND gaat nu samen met Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(In) bekijken welke regels weg kunnen voor patiënten en welke behouden moeten blijven. Veel mensen ervaren het aanvragen van zorg en ondersteuning als (zeer) moeizaam, ook op gemeentelijk niveau. Eind april is naar verwachting het sectorplan 'vermindering regeldruk' klaar.
 

pexels-photo-733856
Meer nieuws