Pleidooi voor begrenzing en bewustwording digitale middelen

mobiele telefoon

Jongeren leven in een tijd dat er veel van hen gevraagd wordt. Daarnaast zijn jongeren in de adolescente fase extra gevoelig voor invloeden van buitenaf. De puberteit, een periode waarin ze meer onzeker zijn, zorgt ervoor dat ze in de zoektocht naar hun eigen identiteit zich sneller en meer laten beïnvloeden door meningen en sociale normen. In de praktijk vertaalt dit zich in een toenemende negatieve invloed van zowel kwaliteit als kwantiteit van het gebruik van digitale middelen. Terecht dat de Tweede Kamer op donderdag 13 april een Rondetafelgesprek organiseert over de impact van intensief gebruik van digitale middelen. MIND, MIND Us en de Gezonde Generatie zijn gevraagd een position paper hiervoor aan te leveren.

Toename van prikkels en onrealistische beelden

Er wordt een grote negatieve relatie gesignaleerd tussen mentale gezondheid en het gebruik van digitale middelen. Invloeden die meespelen zijn een grote mate van afleiding, toename van een onrealistisch beeld van het perfecte leven en de continue niet te stoppen stroom van prikkels. Niet alle digitale middelen zijn slecht, maar een hoog beeldschermgebruik en veel toepassen van sociale media lijken wel de genoemde problemen te versnellen. Dit geeft voldoende reden om in Nederland (longitudinaal) onderzoek uit te voeren naar de invloed van de mobiele telefoon,  beeldschermgebruik en gebruik/toegankelijkheid van (bepaalde) sociale media.

Maatregelen nodig tegen verslavende karakter sociale media

Jongeren zelf geven aan last te hebben van het verslavende karakter van sociale media en de grote mate van toegankelijkheid en gemak waarmee ze ermee in aanraking komen. Zorg daarom per direct voor:

  • Het onderzoeken van maatregelen tot begrenzing aan het gebruik van (ongezonde) digitale middelen.
  • Bewustwording en stimuleren van gezond gebruik bij jongeren via scholing of training.

Zorg daarbij voor goede monitoring van maatregelen en van praktijkinterventies om in kaart te krijgen wat de effecten ervan zijn, te kunnen omarmen wat goed is en met gepaste maatregelen te beperken wat ons, en met name onze jongeren, schade berokkent.

Lees het volledige Position Paper van MIND, MIND Us en de Gezonde Generatie voor het Rondetafelgesprek Impact Digitale Middelen op 13 april 2023.

Meer nieuws