Ondertekening Hoofdlijnenakkoord ggz door VNG biedt mooie kansen

ondertekening VNG HLA

De VNG (Vereniging Nederlands Gemeenten) heeft vandaag (donderdag 20 juni) het Hoofdlijnenakkoord ggz ondertekend. Vorig jaar tekenden alle andere veldpartijen dit al, maar de VNG wilde eerst wachten op overeenstemming met het Rijk over financiële dekking van bepaalde verantwoordelijkheden, die met de ondertekening meekomen. Die overeenstemming is er nu: op 5 juni jl. heeft de  algemene ledenvergadering van de VNG het positieve advies van haar bestuur overgenomen en besloten tot ondertekening. MIND is blij dat nu ook de VNG aan boord is.
 
“Dit betekent dat alle partijen nu, breed en integraal, eindelijk de afspraken uit het akkoord gezamenlijk kunnen oppakken en invullen”, aldus Marjan ter Avest, directeur van MIND. “We gaan er hard aan werken om een goede samenhang te organiseren tussen de zorg en sociale domein. Daarnaast willen we ons nog meer op de regio’s richten. We hopen dat we daar meer kansen kunnen creëren voor de op- en inrichting van zelfregiecentra en herstelacademies, ontmoetingscafés, lotgenotengroepen en psycho-educatie. De weg is nu vrij om over de financiering hiervan met de VNG afspraken te gaan maken. In de komende maanden zullen we samen met onze achterban deze afspraken gaan concretiseren.”
 
Lotgenotencontact verdient meer financiële steun
Vandaag laat de directeur van de Depressie Vereniging, Nathalie Kelderman, in een gezamenlijk persbericht van patiëntenverenigingen weten dat lotgenoten/supportgroepen er tot op heden bekaaid vanaf zijn gekomen, als het gaat om financiële middelen. Kelderman stopt als directeur, maar blijft binnen de vereniging aan als senior beleidsadviseur, waarin zij zich gaat toeleggen op de ontwikkeling van supportgroepen. “Nu de VNG zijn handtekening onder het Hoofdlijnenakkoord ggz heeft gezet, kunnen we hopelijk structureel met meer financiering het lotgenotencontact een boost geven en voorkomen dat het ter ziele gaat”, geeft Kelderman aan. “Daar zouden heel veel patiënten enorm bij gebaat zijn.”
 
Op de foto: Bert Frings tekent namens VNG het Hoofdlijnenakkoord, onder toeziend oog van Staatsecretaris Paul Blokhuis. 


 

Meer nieuws