Continuïteit financiering zelfregie-initiatieven

64270330_m

Als platform psychische gezondheid zijn wij onder de indruk van de creativiteit en de gedrevenheid waarmee zelfregie-initiatieven omgaan met de uitdagingen van de coronacrisis. Toch horen we ook zorgen over de toekomst en de continuering van financiering. De meeste organisaties of initiatieven maken gebruik van meerdere geldstromen. Als je financiering hebt vanuit de gemeente in het kader van de WMO dan is het goed om te weten dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hierover een duidelijke richtlijn heeft gegeven aan de gemeenten:
Het is niet de bedoeling dat gemeenten de zorgaanbieders verwijzen naar de NOW, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid. Die regeling is namelijk bedoeld voor ondernemers die niet betaald worden uit publieke middelen. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat, indien aanbieders minder kunnen leveren dan is afgesproken, de gemeente de financiering toch onverminderd door kan laten gaan. Het Rijk gaat hierover met de gemeenten compensatiemogelijkheden afspreken. Bovendien stelt de VNG dat als aanbieders op een andere wijze zorg gaan verlenen, dit vraagt om ruimte en flexibiliteit in de verantwoording.

Mocht jouw gemeente je toch willen korten en verwijzen naar de NOW, dan kun je ze op de richtlijnen van de VNG wijzen. Laat het ook aan ons weten, dan kunnen we zorgen dat de VNG contact opneemt met jouw gemeente.
Voor de initiatieven die te maken hebben met financiering vanuit ZonMw: ZonMw heeft nog geen officieel beleid hieromtrent gecommuniceerd. Wel ligt het in de lijn der verwachting dat zij ook de financiering zullen continueren met uiteraard goede verantwoording van alternatief vormgegeven dienstverlening achteraf. Zodra hier meer over bekend is informeren we jullie. Mochten jullie al goede afspraken met ZonMw hebben maken, dan horen we ook graag.

Voor alle vragen en problemen die je tegenkomt in de financiering: neem contact met ons op.
Bel of mail met Greetje Senhorst: 06-19657421, greetje.senhorst@wijzijnmind.nl
 

Meer nieuws