De juiste zorg op de juiste plek

1521125_S

"De Juiste Zorg op de Juiste Plek" (afgekort tot JZOJP) gaat over het toekomstbestendig maken van de zorg in Nederland. Het is de basis van de zorgakkoorden die het huidige kabinet met zorgpartijen heeft afgesloten. Het is ook de naam van een programma dat nu over heel Nederland wordt uitgerold. Overal in het land kunnen partijen nu activiteiten ontwikkelen voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek en daarvoor subsidie aanvragen. In alle gevallen zullen ervaringsdeskundigen en patiëntvertegenwoordigers daarbij betrokken moeten zijn.
 
Uitgangspunt is het dagelijks functioneren
In de aanloop naar het huidige kabinet hebben diverse zorgpartijen een toekomstvisie op de zorg ontwikkeld. Dat heeft geleid tot het rapport De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Uitgangspunt is niet het aanbod van zorg, maar het dagelijks functioneren van mensen. Het gaat om het voorkomen van zorg, het verplaatsen van zorg naar dicht bij huis, het toepassen van nieuwe vormen van zorg zoals e-health en aandacht voor mogelijkheden van mensen. De Juiste Zorg op de Juiste Plek gaat over de gehele breedte van de zorg en legt ook verbinding met het sociale domein. Samenwerking is een sleutelbegrip.
 
Programma ZON MW
ZON MW is een groot programma voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek begonnen. De focus ligt daarbij geheel op de regio. Er zijn subsidiemogelijkheden voor het opzetten of verder ontwikkelen van regionale samenwerking. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor het (laten) ontwikkelen van een gezamenlijk regiobeeld. Het idee van een regiobeeld is dat je de sociale en gezondheidssituatie van nu in kaart brengt en die over 5 – 10 jaar; zo wordt dan de gedeelde regionale opgave zichtbaar van wat nodig is om de juiste zorg op de juiste plek voor de toekomst te garanderen. Subsidieaanvragen kunnen alleen ingediend worden door meerdere partijen gezamenlijk, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger van het patiëntenperspectief.
Om de ontwikkeling van regiobeelden te ondersteunen heeft het RIVM al allerlei kwantitatieve informatie verzameld. Die informatie staat op de website www.regiobeeld.nl. Hier kan men al heel veel gegevens vinden over bevolkingsopbouw, gezondheidsbeeld, sociale situatie, zorgvraag en zorgaanbod per regio of gemeente.
 
Rol van ervaringsdeskundigen en patiënt- en familievertegenwoordigers
PGO Support heeft de opdracht gekregen om te helpen bij werving, selectie en ondersteuning van ervaringsdeskundigen en patiënt- en familievertegenwoordigers die in JZOJP-trajecten participeren. Hiervoor is een profielschets ontwikkeld. PGO Support heeft daarnaast trainingen op maat ontwikkeld en regelt ook de vergoedingen voor ervaringsdeskundigen en patiënt- en familievertegenwoordigers. Er is nadrukkelijk afgesproken dat PGO Support hierin nauw samenwerkt met patiëntenkoepels zoals MIND en waar mogelijk ook gebruikt maakt van hun netwerk.
MIND onderschrijft de doelstellingen van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Tegelijk waarschuwt MIND voor een overkill aan regionale initiatieven. De ggz kent al tal van ‘regionale tafels’ en regionale cliëntorganisaties worden dikwijls overvraagd. Denk bijvoorbeeld aan taskforces wachttijden en EPA, aanpak verward gedrag, regioplannen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De Juiste Zorg op de Juiste Plek moet zoveel mogelijk aansluiten op wat al loopt in een regio en moeten niet leiden tot extra structuren en overlegvormen waar niemand op zit te wachten. Ten slotte vindt MIND het belangrijk dat patiënt- en familievertegenwoordigers in de Juiste Zorg op de Juiste Plek echt hun wortels hebben binnen lokale of regionale cliënten- en familieorganisaties.
 
Informatie
Het zal per regio verschillen welke kansen de Juiste Zorg op de Juiste Plek werkelijk biedt. Het is voor regionale cliënt- en familieorganisaties wel goed om alert te zijn, te informeren bij andere partners in de regio en zo nodig zelf initiatief te nemen. Hieronder staan diverse links voor meer algemene informatie. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het team Regie in de Regio van MIND. Meer info via nic.vosdewael@wijzijnmind.nl of greetje.senhorst@wijzijnmind.nl

Informatie over de Juiste Zorg op de Juiste Plek
Informatie over regiobeelden
Informatie over subsidiemogelijkheden ZON MW
Informatie over ondersteuning vanuit PGO Support

Meer nieuws