Kamerleden pleiten voor snelle verbetering in ggz- en jeugddebat

microphone-1261793_640

Woensdag 19 april debatteerde de Tweede Kamer over de ggz, suïcidepreventie en donderdag 20 april over Jeugdzorg. MIND leverde vooraf input aan politici via brieven en organiseerde een werkbezoek in het teken van zelfregie-organisaties. Daarnaast voerden we de actie ‘Hervorm de jeugdhulp nú!’ met de brancheorganisaties, hulpverleners en cliëntenorganisaties door middel van een video op socials en fysiek voor de Tweede Kamer. Met resultaat: diverse ingebrachte punten werden tijdens de debatten genoemd.

Ggz- en suïcidepreventie

Het vijf uur durende debat op woensdag 19 april ging over alle punten waarop de zorg dringend moet verbeteren: wachttijden, aanbod van specialistische zorg, humane zorg en blijvende steun en zorg voor mensen die chronisch kampen met psychische klachten of kwetsbaarheden. De Kamerleden namen in hun speeches de inbreng van MIND goed mee: meerdere noemden het belang van zelfregiecentra, de rol van de NZA in de bestrijding van de wachttijden, de noodzaak van meer en goede zorgbemiddeling, het hinderpaalcriterium voor ongecontracteerde zorg, de sluiting van instellingen, het ontbreken van cruciale zorg, de toegang tot de Wet Langdurige Zorg en stelden vragen over de Wet verplichte ggz. Kamerleden stelden vragen over de ambulantisering van de ggz en over de financiering van een landelijk dekkend netwerk van zelfregiecentra, aangezien de IZA-gelden niet structureel zijn. 

Kijk het ggz- en suïcidepreventiedebat hier terug.

Jeugdbeleid

Het Kamerdebat over jeugd op donderdag 20 april stond grotendeels in het teken van vragen en onvrede over de hervormingsagenda jeugd. Ook in dit debat werd veel meegenomen van de gezamenlijk brandbrief over de gevolgen van uitstel van de hervormingsplannen. Veel Kamerleden willen de bezuinigingen van tafel en drongen tijdens het debat aan op snelle actie. Ook wezen de Kamerleden erop om jongerenorganisaties en cliëntenorganisaties zoals ExpEx te betrekken bij de hervormingen. De Kamerleden voelen zich buiten spel staan doordat de hervormingsagenda zelf nog niet bij hen bekend is. Ook willen zij inzicht in de wachtlijsten. Tijdens het debat vroegen zij welke wetgeving verwacht kan worden. De doorzettingsmacht voor jeugd die voor snelle oplossingen in de jeugd-ggz moet zorgen, is in de ogen van de Kamerleden nog steeds niet voldoende uitgevoerd. Meerdere Kamerleden vragen aan de staatssecretaris om prioriteit te geven aan jongeren met specialistische en complexe problematiek en deze zorg op regionaal en landelijk niveau in te kopen. Tot slot pleitten de Kamerleden tijdens het lange debat om geen eigen bijdrage voor de jeugdzorg in te voeren, om zo zorgmijding te voorkomen.

Kijk het debat over jeugdbeleid hier terug.

Meer nieuws