Plenair debat zelfdoding in de jeugdzorg 13 februari

2042536_S

Vandaag, woensdag 13 februari, vindt het plenair debat plaats over suïcide in de jeugdzorg. MIND doet een oproep aan alle Kamerleden om de minister te vragen drastisch in te grijpen. Voordat jongeren en jongvolwassenen op een gesloten afdeling van de jeugdzorg terecht komen is er in het triageproces al heel veel misgegaan. Verschillende onderzoeken en meldacties hebben de afgelopen vier jaar aangetoond dat jongeren met psychische aandoeningen niet op tijd passende zorg krijgen. 

In 2015 en de jaren daarna werden de problemen m.b.t. de beschikbaarheid van specialistische ggz-zorg en wachttijden etc. verklaard door de stelselwijzigingen en de bezuinigingen. Maar vier jaar na dato is er nog weinig veranderd. Minister de Jonge heeft in april 2018 beterschap beloofd bij de introductie van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. 
Maar de problemen blijven en afspraken worden niet nagekomen: inzicht in de wachttijden voor jeugdhulp, een doorzettingsmacht die nog niet goed functioneert voor jongeren die vastlopen met hun zorgvraag, en er is geen passend aanbod voor jongeren met complexe ggz-problematiek.  

Uit de verschillende onderzoeken en meldacties blijkt dat als jongeren niet op tijd specialistische ggz-zorg krijgen, hun situatie verder kan verergeren: de jongeren raken in een sociaal isolement, gaan niet meer naar school of werk en komen onnodig in een crisissituatie terecht. Voordat jongeren bij jeugdzorgplus terecht komen is er al veel misgegaan. In december 2018 rapporteerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (het IGJ) reeds dat bij 30% van de suïcides sprake is van het ontbreken van passende zorg voor jongeren met complexe ggz-problematiek. Naastbetrokkenen of familieleden meldden dat er tijdens het hulpverleningstraject niet werd geluisterd naar hun wanhoopskreet of die van hun zoon of dochter. Deze tussenrapportage is onderdeel van het onderzoek naar jongeren en suïcide dat momenteel wordt uitgevoerd door 113 Zelfmoordpreventie in samenwerking met veel andere partijen waaronder MIND. 

In jeugdzorgplus-instellingen zijn niet de juiste hulpverleners aanwezig die jongeren met complexe ggz-problematiek zoals borderline en depressief/suïcidaal gedrag kunnen behandelen. Sterker nog: zij krijgen vaak überhaupt geen therapie.

Lees hier de brief van MIND aan de Tweede Kamer