Inspectie onderzoekt wachttijden

41402421_m

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft onderzoek gedaan naar de wachttijden bij negen ggz-instellingen. De Inspectie is vrij positief over wat instellingen zelf doen om wachttijden tegen te gaan, maar is kritisch over het gebrek aan regionale samenwerking. Inmiddels blijkt uit nieuwe cijfers dat de wachttijden in de ggz nog steeds niet korter worden. Ze nemen zelfs enigszins toe.

De negen instellingen die de Inspectie heeft onderzocht hebben allemaal te lange wachttijden voor een of meerdere aandoeningen. Toch is de Inspectie vrij mild in zijn oordeel: de instellingen doen in het algemeen hun best om hun wachttijden te verkorten, cliënten goed te informeren en in contact te blijven met mensen op de wachtlijst en hen zo nodig verder te helpen. Ook proberen instellingen vaak goed te selecteren wie nu echt voor specialistische ggz in aanmerking komt en wie niet.

Minder rooskleurig dan het lijkt
MIND ziet dat her en der in het land inderdaad goede initiatieven tot stand komen om cliënten sneller te helpen en ook een alternatief te bieden als ze moeten wachten op de eigenlijke behandeling. Maar de praktijk is nog niet zo rooskleurig als de Inspectie schetst. In het onderzoek zijn alleen instellingen zelf bevraagd. Cliënten, maar ook huisartsen, zouden waarschijnlijk veel kritischer in hun oordeel zijn geweest.
 
Meer samenwerking nodig
Kritisch is het rapport van de Inspectie wel over de onvoldoende samenwerking in de regio tussen de ggz, huisartsen en het sociaal domein. Cliënten lopen hierdoor vaak vast in het systeem en moeten vervolgens lang wachten op de juiste hulp. De Inspectie geeft voorbeelden waar meer samenwerking nodig is: huisartsen die psychiaters inschakelen voor een consult; of afspraken dat een ggz-behandeling afgerond wordt maar dat de cliënt wel direct terug kan komen als er een terugval is. Zowel instellingen als zorgverzekeraars en gemeenten hebben volgens de Inspectie een taak in de regionale samenwerking. En zij moeten daar ook cliënten- en familieorganisaties bij betrekken, zo stelt de Inspectie duidelijk.

Werkelijke wachttijden vaak langer dan gemeld
Vanaf deze zomer worden in alle regio’s overleggen gestart waarin partijen de handen ineen slaan om de wachttijden terug te dringen. In sommige regio’s loopt dat voorspoedig, in andere regio’s niet. Er zijn zelfs regio’s waarin een grote ggz-instelling de zaak blokkeert door niet aan zo’n overleg mee te willen werken. Onaanvaardbaar, vindt MIND.
Het TV-programma Radar besteedde deze week aandacht aan de wachttijden en het rapport van de Inspectie. Daarin liet men zien dat de wachttijden in de ggz nog eerder toenemen dan afnemen. Bovendien bleek uit een steekproef bij diverse instellingen dat de werkelijke wachttijden vaak nog langer zijn dan op de websites staan aangegeven.
 
Link naar het algemene rapport van het IGJ en de negen rapporten per instelling
Link naar uitzending Radar
 

Meer nieuws