Ggz-medewerkers en deel van de -patiënten krijgen voorrang bij vaccinatie

vaccin

MIND is verheugd dat het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport op maandag 4 januari heeft laten weten dat ggz-medewerkers en ggz-patiënten die in een instelling verblijven, voorrang krijgen bij het vaccineren. Wij en de naasten van deze cliënten zijn opgelucht dat de noodzakelijke zorg voor mensen complexe psychische aandoeningen hierdoor gecontinueerd kan worden en dat deze groep niet ook nog eens voor besmetting hoeft te vrezen.

In de planning van VWS worden zowel de medewerkers als de patiënten die in een ggz-instelling verblijven met voorrang ingeënt. MIND directeur Marjan ter Avest is verheugd over dit besluit: “Veel patiënten hebben te maken met een combinatie van geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen. Zij zijn dus extra kwetsbaar voor het coronavirus. Bovendien is het uitermate moeilijk om de coronamaatregelen te hanteren bij het verlenen van zorg aan mensen met complexe aandoeningen in een instelling. Zorg door medewerkers in witte pakken en mondkapjes voor en het gebrek aan menselijk contact, is onwenselijk. We zijn erg blij dat VWS hiermee erkenning geeft aan de noodzaak van de ggz.”

Stevig pleidooi

De afgelopen weken heeft MIND samen met de Nederlandse ggz en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie hard gelobbyd (zie ons eerdere pleidooi hierover) om medewerkers en patiënten in de ggz op de vaccinatielijst te krijgen. Vanwege de schaartse van het vaccin is het helaas niet mogelijk om voor alle doelgroepen voorrang te realiseren. MIND stelt nog wel vragen aan VWS over welke organisaties precies onder de wijkverpleging en WMO vallen. Opvang in de buurt van mensen met een psychische kwetsbaarheid is tijdens corona essentieel gebleken. MIND pleit ervoor dat ook mensen die werkzaam zijn bij zelfregiecentra, FACT-teams, opvang en beschermd wonen, snel ingeënt worden. Daarnaast wil MIND meer duidelijkheid over de groep mensen met een medische indicatie en verzoeken we samen met de andere cliëntenorganisaties in deze brief aan de Tweede Kamer om ook naasten en mantelzorgers voorrang te geven bij het vaccineren. 

 

Meer weten over de vaccinatie?

Begin januari is de overheid begonnen met vaccineren tegen het corona-virus. Wil je meer weten over de aanpak van de vaccinatie en de veiligheid van de vaccins? Lees hierover op de pagina van de rijksoverheid.

Heb je vragen over de volgorde van vaccinatie, wanneer medewerkers en cliënten in ggz-instellingen zijn of  wanneer je zelf of naaste aan de beurt is? Zie meer op deze pagina van de rijksoverheid.

Cliënten en naasten die vragen hebben over de werking en eventuele bijwerkingen van het vaccin in combinatie met hun medicatie, adviseren wij om contact op te nemen met de behandelaar dan wel voorschrijver van hun medicijnen.

Meer nieuws