Evaluatie Jeugdwet: één op de drie kinderen krijgt geen passende hulp

Dinsdag is het rapport ‘Eerste Evaluatie Jeugdwet’ door een onderzoekscommissie van ZonMw aangeboden aan de ministeries van VWS en V&J en de VNG. Uit dit rapport blijkt dat de transformatie naar een meer laagdrempelige en toegankelijke zorg voor jeugd nog onvoldoende tot stand is gekomen. 

Een derde van de kinderen* blijkt geen passende zorg te krijgen: dit is een ernstige conclusie. Kwetsbare kinderen en hun ouders ondervinden de meeste hinder bij het toegang krijgen tot jeugdhulp; de vraag naar jeugdhulp slinkt niet, maar het aanbod wordt wel beperkter en het beschikbare budget kleiner. Er is weinig keuzevrijheid, de ruimte voor inspraak is beperkt en de wachttijden zijn (te) lang. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid maakt zich hier al jaren grote zorgen over.

Een andere opvallende conclusie uit het rapport is de constatering dat er zich weinig problemen zouden voordoen rondom het delen van privacygevoelige informatie. MIND herkent zich hier niet in. Juist ten aanzien van het delen van informatie is nog een wereld te winnen. Volgens het rapport worden ouders en kinderen ruimschoots betrokken bij de organisatie van de hulp, maar dit sluit niet aan bij de signalen die wij ontvangen.

Tot slot constateren wij dat in het rapport nergens wordt gesproken over de (door een groot aantal gemeentes nog te realiseren) doorzettingsmacht: een belangrijk instrument om de toegang tot zorg voor kinderen met complexe problematiek te versnellen en indien nodig te forceren. Elk kind heeft recht op passende en tijdige zorg. De komende tijd zal MIND extra aandacht vragen voor bovenstaande knelpunten.

* 46% van de ondervraagde ouders (N=938) zocht hulp voor psychische problemen

Lees hier het rapport

62496115_s
Meer nieuws