Brandbrief wachtlijsten jeugd-ggz

Meisje afwachtend pixabay gelabeld hergebruik

Maandag 12 november is het Wetgevingsoverleg Jeugd in de Tweede Kamer. MIND maakt zich grote zorgen over de wachtlijsten in de jeugd-ggz. Deze lijken door de jaren heen alleen maar op te lopen, maar niemand die het weet hoe het precies zit. Het Ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houden geen landelijk overzicht bij. Ook regionaal en lokaal is er geen overzicht. Intussen wordt ouders en hun kinderen geen enkel perspectief geboden. Zij weten niet waar ze terecht kunnen in de buurt of bij welke aanbieder.

Informatie over aanbod in de buurt

Voor volwassenen is er nu de website kiezenindeggz.nl, gelanceerd door MIND, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS en de ggz-sector. Hierop kunnen patiënten zoeken bij welke aanbieders er plek is in de buurt. Als het ministerie van VWS, de VNG, jeugdhulpaanbieders en MIND goede afspraken maken, kunnen we deze informatie ook snel gaan ontsluiten voor de jeugd.

Meer nieuws