Reactie MIND op rapport Defence for Children

dwang2

Vandaag biedt de organisatie Defence for Children de Tweede Kamerleden een onderzoek aan naar de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor de jeugd. Duizenden kinderen en jongeren in Nederland groeien niet thuis op, maar verblijven (voor korte of langere tijd) in een instelling. Zij vormen een zeer kwetsbare doelgroep.

MIND onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. We vinden het gebruik van isoleerruimtes onacceptabel, zeker als het gaat om kinderen en jongeren. Daarom pleiten we, net als minister De Jonge, voor een verbod op de isoleercel voor kinderen. Op dit moment ontbreekt het echter aan goede regelgeving voor de Inspectie (het IGJ) om het verbod op de isoleercel te handhaven. We roepen het ministerie van VWS op om dit mogelijk te maken.

Bovendien ontbreekt het ook aan transparantie over vrijheidsbeperkende maatregelen, waardoor er geen inzicht is in de mate van dwang en drang zoals die wordt toegepast door zorgaanbieders. Daarom is er heel snel een wettelijke registratieplicht nodig.

Naast het feit dat MIND ziet dat het verwarrend is voor het personeel dat er op hetzelfde terrein kinderen verblijven met verschillende soorten ‘titels’ (machtigingen open of gesloten, zowel in de jeugdhulp als jeugd-ggz), constateren wij ook dat de zorg die geboden wordt aan jongeren met psychische problematiek vaak helemaal niet passend is. Onlangs kwam dit aan de orde tijdens het debat in de Tweede Kamer over zelfdodingen in de gesloten jeugdzorg.

Zie de brief die MIND eerder stuurde voor het Kamerdebat over de jeugdzorg. 

Rapport Defence for Children van 5 maart 2019

Meer nieuws