Wetgevingsoverleg Jeugd: zorg voor de toekomst

steps-388914_1920

Driekwart van alle psychische klachten starten voor het 24e levensjaar. Een op de zeven jongeren heeft depressieve klachten. Toegankelijke en kwalitatieve ggz voor jongeren, is essentieel om problemen niet te laten verergeren en hen te helpen hiermee om te gaan. De zorg van nu, is een investering in de toekomst. Maandag 23 november overlegt de Tweede Kamer over jeugdwetgeving en de verwante begrotingen voor 2021. MIND is bezorgd over de voortgang van de aanpassing van de Jeugdwet en vraagt om inzicht in en aanpak van de wachtlijsten in de jeugd-ggz.

Voortgang Jeugdwet stagneert

Afgelopen zomer is het conceptwetsvoorstel voor een aangepaste Jeugdwet voorgelegd en hebben veel partijen gereageerd, zie onze inbreng. Inmiddels zijn we ruim twee maanden verder en is het verdere tijdspad onduidelijk. MIND wil dat de voortgang erin blijft zodat kinderen en jongeren die al heel lang op de wachtlijst staan snel duidelijkheid krijgen, net als andere kinderen en jongeren (en hun ouders) die op een of andere manier afhankelijk zijn van jeugdhulp.

Inzicht in wachtlijsten jeugd-ggz

De wachttijden en wachtlijsten in de jeugd-ggz moeten worden opgelost. MIND wil dat er net als in de volwassenen-ggz, landelijk inzicht komt in de wachtlijsten: per aandoening, per instelling en per regio. Alleen dan is het mogelijk om problemen helder te krijgen en daar ook op te sturen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zou hier een belangrijke rol in moeten krijgen.

Jeugdzorg en zorg om jeugd tijdens Corona-crisis

Diverse onderzoeken laten zien dat de impact van de Corona-crisis op jongeren extra groot is. Wij maken ons dan ook grote zorgen. Ondanks het heropenen van noodopvang voor gezinnen in de eerste Corona-golf en het openhouden van de scholen in de tweede golf, hebben veel jongeren het moeilijk: mentaal, sociaal en in hun ontwikkeling door opgelopen achterstanden. MIND benadrukt het belang dat school, sport, dagbesteding en zorg zoveel mogelijk door kunnen gaan voor alle kinderen en jongeren, zodat de druk op de mentale gezondheid zo laag als mogelijk blijft en we de veerkracht kunnen blijven behouden. We merken dat Corona ook haar weerslag heeft op de continuïteit van jeugdzorg: verwijzingen lopen stroperig en instellingen hanteren verschillende Corona-richtlijnen. Duidelijkheid en continuïteit is ook hier essentieel.

Lees onze hele inbreng in de bijlage.

Bijlage: MIND brief tbv WGO Jeugd, 23 november 2020

Meer nieuws