Alarmerende situatie in jeugd-ggz door inspectie bevestigd

1879453_S

“De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft zorgen over de toename van mentale problemen onder kinderen en jongeren. Bestaande knelpunten in (de toegang tot) de jeugd-ggz zijn onder invloed van de coronacrisis vergroot en verscherpt. Door de coronacrisis en de beperkende maatregelen is de zorgvraag van jeugdigen met psychische problemen in omvang en ernst gestegen.”

Dit publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op 15 maart in haar factsheet naar aanleiding van recente bezoeken aan diverse instellingen die jeugd-ggz verlenen. De schrikbarende cijfers bevestigen het beeld waarvoor MIND al enige tijd bij VWS, VNG en aanbieders aandacht vraagt. Nu de coronacrisis langer aanhoudt, worden de problemen groter en groter. Wachttijden van een jaar zijn meer regel dan uitzondering. MIND heeft al eerder bij VWS aangedrongen op een goede overgangsfase tijdens de verkiezingsperiode en straks het formatieproces. Terwijl de politiek hier nu druk mee is, voltrekt zich bij vele kinderen en dus in vele gezinnen drama’s waarvoor geen oplossing geboden wordt. Op 10 maart ondersteunde MIND ook de oproep van de Nederlandse GGZ en de NVvP die ze opstelden naar aanleiding van de nijpende situatie.

Tweede Kamer ligt stil terwijl de problemen opstapelen

Het is van groot belang dat de betrokken partijen hier op korte termijn oplossingen voor vinden, incidenteel en structureel, op de korte en lange termijn. Met input en betrokkenheid van jongeren en ouders van het allereerste begin, om het perspectief van jongeren en ouders actief en zwaarwegend te laten meewegen. Alleen samen kunnen we toewerken naar een tijdige en beschikbare geestelijke gezondheidszorg voor jonge mensen. Laat dit niet alleen in tijden van verkiezingen een (online) aandachtspunt zijn, maar ook daadwerkelijk worden omgezet in actie en verbetering van deze heftige en onacceptabele situatie.

Meer nieuws