Terugblik netwerkbijeenkomst cliëntenkoepels over gemeenteraadsverkiezingen

netwerkbijeenkomst koepels 2022

Maandag 31 januari startten MIND, Ieder(in), de Patiëntenfederatie en PGOsupport samen het nieuwe jaar met de jaarlijkse Netwerkbijeenkomst. Centraal stond het thema: de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Welke mogelijkheden zijn er om invloed uit te oefenen op de lokale politiek? In de aanloop naar de verkiezingen, tijdens de verkiezingen en de periode erna?
 
Tijdens de livestream werd in drie sessies gesproken over lokale preventie, lokale belangenbehartiging en werden good practices gedeeld. In het eerste deel begeleidde MIND directeur Marjan ter Avest het gesprek over preventie. Om toename van psychische klachten te voorkomen, is het belangrijk dat mensen dichtbij huis laagdrempelig hulp en steun kunnen vinden. Gemeenten zijn in staat én aan zet om deze voorzieningen te bieden. HIerover spraken gesprekspartners Eelco Eerenberg (wethouder van de gemeente Utrecht), Jenny Getz (ervaringsdeskundige bij @ease), Lori van Egmond (Stichting Vriendendienst Deventer) en Renate Richters (wethouder van de gemeente Eindhoven).

Wat doen gemeenten aan preventie?

Wethouder Eelco Eerenberg uit Utrecht signaleert een toename van psychische problemen onder jongeren, mede als gevolg van de coronacrisis. Hij ziet dat het voor hen moeilijk is om de juiste weg naar hulp te vinden. Terwijl je er zo veel baat bij kunt hebben, weet hij ook uit eigen ervaring, als je kunt praten met andere(n) die weten wat het betekent. De gemeente Utrecht heeft de afgelopen tijd op verschillende manieren geïnvesteerd in preventie. Zo biedt de gemeente een laagdrempelige voorziening ENIC Recovery College waar ervaringsdeskundige jongeren werken die andere jongeren helpen hoe ze om kunnen gaan met psychische problemen. Eelco: “Dit zou wat een basisvoorziening moeten zijn die alle gemeenten aanbieden.” Daarnaast kunnen jongeren ook contact opnemen met De Wachtverzachter. Een hulplijn waar jongeren met mentale problemen terecht kunnen voor hun herstel, en daarna ook zelf een traject kunnen volgen voor ervaringsdeskundige zodat zij weer anderen kunnen helpen. Op onder andere sportclubs wordt door de Mental Health Aid Club een internationaal erkende cursus aangeboden ‘Eerste hulp bij psychische problemen bij jongeren’, waarin je leert hoe je eerste hulp kunt bieden aan jongeren met (beginnende) psychische problemen of aan jongeren die in een crisis verkeren. 

Inzet van ervaringsdeskundigheid

Jenny Getz is ervaringsdeskundige bij @ease in Amsterdam. Zij heeft zelf psychische problemen gekend tijdens haar middelbare schooltijd en geeft aan dat het zo veel had uitgemaakt als ze toen laagdrempelige hulp op school had gekregen. Ze kon het toen nergens bespreekbaar maken, waardoor klachten verergerden en ze uiteindelijk in een crisissituatie terechtkwam. Nu geeft ze inmiddels zelf les op school om mentale problemen bespreekbaar te maken en handelingsperspectieven te geven. Ook werkt ze bij de hulplijn van @ease om jongeren die hulp nodig hebben te woord te staan. Hier wordt in Amsterdam veel gebruik van gemaakt.

Laagdrempelige inloopvoorzieningen

Lori van Egmond is directeur van zelfregiecentrum Deventer met de naam Stichting Vriendendiensten Deventer. Dit is een laagdrempelige inloopplek voor mensen met allerlei doelgroepen: ouderen die eenzaam zijn, mensen met een verstandelijke of psychische beperking, allochtonen en autochtonen. Inmiddels weten veel mensen uit Deventer en omstreken de weg hier naar toe te vinden. Je kunt er terecht om anderen te ontmoeten en elkaar te helpen, je kunt er naar toe om je talenten te ontdekken en te ontplooien. Zodat je van deelnemer ook vrijwilliger kan worden en door kan groeien eventueel naar een betaalde baan. Ook daarbij wordt je ondersteund. Ook kun je kiezen om deel te nemen aan de erkende opleiding voor ervaringsdeskundige. Daarnaast biedt Stichting Vriendendiensten ook onafhankelijke cliëntenondersteuning voor mensen met geestelijke gezondheidszorg en maatjesactiviteiten.

 
Renate Richters, wethouder van de gemeente Eindhoven, vertelt over de realisatie van een zelfregiecentrum Recovery College, in Eindhoven. Ook biedt de gemeente Eindhoven de opleiding voor Ervaringsdeskundige aan. Het beroep van een ervaringsdeskundige is een ander beroep dan een zorgprofessional, maar krijgt enorm veel waardering omdat een ervaringsdeskundige naast een client gaat staan en hem of haar kan ondersteunen omdat diegene uit ervaring spreekt.
 
De hele Netwerkbijeenkomst is terug te kijken via deze link.

Of lees verder in dit inspiratiedocument met een verslag van de hele bijeenkomst en linkjes naar de voorbeelden.

Meer thema's