Ouders aan het woord in rapport verbetering behandeling eetstoornissen

image001 (002)

Eind november is een onderzoeksrapport verschenen over de ziekte- en behandelingsgeschiedenissen van patiënten die zijn overleden aan de directe en/of indirecte gevolgen van hun eetstoornis, vooral anorexia nervosa. Aan dit onderzoek hebben ouders meegewerkt die na een lange en heftige strijd tegen deze ziekte hun kind hebben verloren. Zij hebben tijdens intensieve interviews verteld over de vele teleurstellingen en tegenslagen die zij hebben gekend, zowel tijdens de ziekteperiode als soms ook nog na het overlijden van hun kind. 
 
Verbeteringen in de behandeling van eetstoornissen 
Het rapport beschrijft de knelpunten en problemen die ouders hebben ervaren op basis waarvan ze belangrijke aanbevelingen en suggesties geven voor wat er anders moet en kan in de verschillende fasen van de behandeling: van vroegtijdige diagnostiek en doorverwijzing, via intake en begin behandeling tot inrichting van de behandellocatie. Belangrijk is de aandacht die wordt gevraagd voor de psychosociale verbetering en de aanpak van problemen die ten grondslag liggen aan de eetstoornis.

Het onderzoek is tot stand gekomen met financiering van MIND in opdracht van Weet, landelijke patiëntenvereniging eetstoornissen en is uitgevoerd door dr. Greta Noordenbos in samenwerking met dr. Hans Bloks.
 
Appèl op behandelaren  
Het onderzoeksrapport vormt een belangrijk document voor verbeteringen in de zorg voor de vaak nog jonge eetstoornispatiënten en voor de omgang met hun naastbetrokkenen. Er wordt een stevig appèl gedaan op zorgverzekeraars, maar vooral op de behandelaren - van huisarts tot psychiater. In een vervolgrapport in 2019 zal Noordenbos deze behandelaren hierover ook zelf aan het woord laten.

Meer informatie op de site van weet.info en link naar het rapport