MIND: Stop patiëntenstop GGNet

verwarde man op stoep flickr gelabeld hergebruik

Update: oplossing voor 90 patiënten

Zorgaanbieder GGNet heeft op 21 oktober een patiëntenstop afgekondigd voor verzekerden van Zilveren Kruis. Volgens GGNet heeft de zorgverzekeraar onvoldoende zorg ingekocht. In eerste instantie leek de patiëntenstop alleen nieuwe patiënten te treffen, maar al snel bleek dat mensen die al gepland stonden voor een intakegesprek weer werden afgebeld. Dit leidde tot een felle woordenstrijd tussen GGNet en Zilveren Kruis in de media.

Deze situatie is onacceptabel: een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder die over de rug van patiënten heen een strijd over geld voeren en mensen die al heel lang op zorg gewacht hebben en dan op het laatste moment weer worden weggestuurd. MIND heeft in eerste instantie contact gelegd met GGNet en Zilveren Kruis, en vervolgens de NZa als toezichthouder en het ministerie van VWs gevraagd om in te grijpen. Op 1 november hebben GGNet en Zilveren Kruis afspraken gemaakt dat zij gaan samenwerken om de 90 patiënten die al gepland stonden voor een intake alsnog in zorg te brengen, ofwel bij GGNet ofwel bij een andere zorgaanbieder in de regio.

MIND is blij dat er voor deze 90 patiënten nu een oplossing lijkt te komen, maar wil dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars dit soort situaties in de toekomst vermijden. Als zij een zakelijk conflict hebben mogen cliënten daar niet de dupe van worden. Dit betekent dat intake- of behandeltrajecten die al zijn ingezet nooit worden afgebroken. Daarnaast moeten aanbieders en verzekeraars hun conflicten zoveel mogelijk onderling oplossen en die niet via de media gaan uitvechten waarbij ze zich beroepen op het cliëntenbelang.

--------------------------------------

GGZ-instelling GGNet heeft een patiëntenstop aangekondigd voor mensen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis. De verzekeraar heeft volgens GGNet te krap ingekocht en de partijen worden het niet eens over bijcontractering. MIND roept GGNet en Zilveren Kruis op om hun geschil zo snel mogelijk bij te leggen, zodat de patiëntenstop van tafel kan. Als dat niet gebeurt zal MIND de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa) vragen om in grijpen. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogen hun conflicten niet over de hoofden van cliënten heen uitvechten en hun zorgplicht verzaken.

Zorgbemiddeling

GGNet maakte de patiëntenstop voor verzekerden van Zilveren Kruis op 21 oktober 2019 bekend. Een uitzondering geldt voor crisisopnamen, gedwongen zorg, basis-GGz en mensen die zich vóór 21 oktober hebben aangemeld. Onder Zilveren Kruis vallen ook de labels Prolife, FBTO, Interpolis, De Friesland, Avero Achmea, One Underwriting Health en Ziezo. Mensen die slachtoffer zijn van de patiëntenstop kunnen zich bij hun zorgverzekeraar melden voor zorgbemiddeling. De vraag is echter wat Zilveren Kruis daarin kan bieden. GGNet biedt specialistische ggz aan voor onder meer mensen met complexe problematiek. In het werkgebied van GGNet (Achterhoek en omgeving Apeldoorn-Zutphen) zijn niet veel alternatieven en deze regio’s kampen al met forse wachttijden.

Met de patiëntenstop zijn ongetwijfeld grote financiële belangen gemoeid, maar het grootste slachtoffer van het conflict tussen Zilveren Kruis en GGNet is de cliënt. Als de patiëntenstop niet heel snel wordt teruggedraaid, moet de NZa daarom ingrijpen.