MIND: Ingrijpen bij patiëntenstop GGNet nu noodzakelijk

434-14034459259_0bb1d3e049_b

MIND wil dat de staatssecretaris en toezichthouders ingrijpen in het conflict tussen GGNet en Zilveren Kruis om zo de patiëntenstop bij GGNet te beëindigen. De zorgplicht wordt niet nagekomen en cliënten zijn daar de dupe van. 

GGNet kondigde vorige week een gedeeltelijke patiëntenstop aan voor mensen die bij Zilveren Kruis verzekerd zijn. Zilveren Kruis heeft minder zorg ingekocht dan nodig is en het geld is op, aldus GGNet. MIND riep de partijen op zo snel mogelijk tot overeenstemming te komen om de patiëntenstop van tafel te krijgen. De afgelopen dagen is het conflict echter verder geëscaleerd. GGNet en Zilveren Kruis maken elkaar in de media verwijten en er is nog geen zicht op een akkoord.

Extra zorgelijk is dat patiënten nu direct slachtoffer worden van de patiëntenstop. GGNet kondigde eerst aan dat patiënten die voor 21 oktober waren aangemeld nog gewoon in zorg zouden worden genomen. Vervolgens zegde de instelling toch afspraken voor intakegesprekken af. Dit betekent dat patiënten verkeerd geïnformeerd zijn en dat mensen die al weken- of maandenlang op zorg gewacht hebben nu in de kou worden gezet. Voor MIND is de maat vol. De zorgplicht is direct in het geding. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft binnen het stelsel de rol van toezichthouder en moet daarom ingrijpen. Maar ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) moet haar verantwoordelijkheid nemen nu de kwaliteit van zorg in het geding is. Ten slotte zal ook staatssecretaris Blokhuis als stelselverantwoordelijke GGNet en Zilveren Kruis tot de orde moeten roepen.

MIND wil ook dat na wordt gegaan hoe deze kwestie zo uit de hand heeft kunnen lopen. GGNet heeft al maandenlang geleden aangekondigd dat het niet uitkwam met het omzetplafond van Zilveren Kruis. Al die tijd hebben GGNet en Zilveren Kruis geen oplossing kunnen vinden en nu wordt het conflict over de rug van patiënten uitgevochten met alle negatieve gevolgen van dien.