Manifest Oog voor elkaar pleit voor meer begrip

Manifest Oog voor elkaar

Vandaag verscheen het manifest ‘Oog voor elkaar’, een warm pleidooi voor meer aandacht voor mensen die afwijkend of verward gedrag vertonen. Zie naar elkaar om en heb zorg voor elkaar is de boodschap van het manifest. MIND kan deze boodschap alleen maar onderschrijven. Erbij mogen horen en menselijke aandacht is voor iedereen belangrijk, maar zeker op momenten dat je in de war bent of in een crisis verkeert.

Mensen met psychische problemen krijgen regelmatig te maken met onbegrip en zelfs uitsluiting. De tolerantie voor mensen die ‘anders zijn’ lijkt eerder af te nemen dan toe te nemen. In zo’n tijd is een manifest als ‘Oog voor elkaar’ extra welkom. Het is ook goed dat het schakelteam personen met verward gedrag dit initiatief heeft genomen.

Onder de ondertekenaars bevinden zich voormannen en –vrouwen van organisaties die veel te maken hebben met verward gedrag: zorginstellingen, woningcorporaties, uitkeringsinstanties. Zij nemen hiermee een zware verantwoordelijkheid op zich. Hun oproep aan de Nederlandse bevolking voor meer menselijkheid en persoonlijke betrokkenheid is terecht, maar ze hebben in eigen kring ook nog veel werk te doen.

Lees verder