Nog lange weg te gaan duurzame aanpak mensen met verward gedrag

Puzzelstukjes

Er is nog een lange weg te gaan om te komen tot een duurzame aanpak voor mensen met verward gedrag. Dat concludeert MIND naar aanleiding van een tussenbericht van het schakelteam personen met verward gedrag. Meer investeringen in preventie zijn nodig en het wordt misschien tijd om afscheid te nemen van de term ‘verward gedrag’.

Aanpak gemeenten zeer divers

Het tussenbericht van het schakelteam komt naar aanleiding van twee onderzoeken. Het eerste onderzoek laat zien dat de vorderingen van de aanpak in gemeenten zeer divers zijn. Je kunt concluderen dat het glas half vol of half leeg is. MIND kiest voorlopig voor: half leeg. Er gebeurt heel veel rond de aanpak van personen met verward gedrag, maar het is duidelijk dat niet alle gemeenten de zaken voor 1 oktober op orde zullen hebben, zoals wel de bedoeling was. Zorgwekkend is dat cliëntorganisaties nog onvoldoende betrokken zijn in gemeenten, veel minder bijvoorbeeld dan ggz-instellingen en politie. De indruk is dan ook dat de focus vaak te eenzijdig ligt op acute zorg en veiligheid, terwijl het juist zo belangrijk is om te voorkómen dat mensen in crisis raken of dat het tot nare incidenten komt.

E-33 meldingen

In een tweede onderzoek is een analyse gemaakt van de zogenoemde E-33 meldingen van de politie. E-33 is de registratiecode van meldingen voor overlast door een persoon met verward gedrag. Er blijkt een groot verschil te zijn tussen het aantal personen met verward gedrag en het aantal incidenten. Soms is één persoon verantwoordelijk voor twee, drie of meer incidenten, soms zelfs meer dan 100. Het onderzoek geeft nog weinig zicht op de mensen achter deze incidenten. E33 is nog steeds een vergaarbak van overlast als gevolg van psychische problemen, ouderdomsproblemen, sociale problemen, dronkenschap, enzovoort. Het is de vraag of we ons moeten blijven blindstaren op E33-cijfers. Gegevens over aantallen suïcides, gedwongen opnames, mensen in de nachtopvang en dergelijke zijn veel harder en veelzeggender.

Brief schakelteam

Het schakelteam heeft vandaag ook een brief naar alle gemeenten gestuurd met het oog op de coalitieakkoorden na de afgelopen verkiezingen. Daarin doet het schakelteam een dringend beroep op nieuwe colleges om aandacht te schenken aan drie thema’s: 1. Inclusieve en veilige wijk; 2. Zorg en veiligheid, en 3. Samenwerking en investeringen. Het is goed dat gemeenten actief blijven rond dit onderwerp. Het is wel te hopen dat zij vooral investeren in preventie en in versterking van burgers in kwetsbare posities.

Lees ook:

 

Meer nieuws