Koplopergemeente in cliëntondersteuning worden? Aanmelden kan nu!

24914567_s

Cliëntondersteuning is van belang voor de juiste toegang tot zorg en ondersteuning. Het helpt mensen om hun ondersteuningsbehoeften helder te krijgen en de juiste hulp te vinden. Wil je in jouw gemeente samen met inwoners en professionals werk maken van de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning? Dan heb je nu voor het laatst de kans om koploper te worden. Gemeenten kunnen zich uiterlijk 13 maart 2020 aanmelden als één van de nieuwe koplopers.

In 2017 startten de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met ondersteuning van kennisinstituut Movisie, het traject Koplopers Cliëntondersteuning om de ontwikkeling van cliëntondersteuning een impuls te geven. Het traject loopt nog door tot eind 2021. In deze laatste wervingsronde is er ruimte voor nieuwe koplopergemeenten, of liever nog: koploperregio’s. Gemeenten die nu koploper worden, kunnen nog een beroep doen op de extra middelen die het ministerie van VWS beschikbaar stelt voor de periode 2020-2021.

Waarom koplopergemeente worden?
Koplopers kiezen zelf de gewenste ontwikkelrichting, thema’s en eventueel de doelgroepen die zij beter willen gaan bedienen met onafhankelijke cliëntondersteuning. Ze ontplooien activiteiten om in hun regio het belang van de functie uit te dragen en de geleerde lessen te delen, de zogenaamde ambassadeursfunctie. Gedurende het koploperschap worden door Movisie goede voorbeelden geïdentificeerd, beschreven en verspreid, zodat gemeenten ook kunnen leren van andere gemeenten.

Het Koplopertraject faciliteert en stimuleert de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en inwoners. Gemeenten kunnen zich ook als regio aanmelden. In dat geval pakt de gemeente de doorontwikkeling van cliëntondersteuning samen met regiogemeenten op.

Interesse om gemeente voor te dragen?
Ben je - of ken je - een gemeente waar onafhankelijke cliëntondersteuning hoog op de agenda staat? Je kunt kandidaat Koplopergemeenten aanmelden tot uiterlijk 13 maart 2020 bij Marion Herder (Movisie), via M.Herder@Movisie.nl of 06-55440514.
De officiële start voor nieuwe koplopers is tijdens de feestelijke kick-off op donderdagmiddag 16 april 2020. De wethouders van nieuwe koplopers pitchen dan hun ambities rond cliëntondersteuning.

Klik hier voor meer informatie en de aanmeldprocedure.