Cliëntvriendelijk tevredenheidsonderzoek voor de ggz

feedback wvggz

Akwa GGZ heeft samen met de Nederlandse ggz, Zorgverzekeraars Nederland en MIND het cliënttevredenheidsonderzoek, de zogeheten Consumer Quality index, voor de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg herzien. De vernieuwde vragenlijst is makkelijker in te vullen voor cliënten: antwoordcategorieën zijn visueel aantrekkelijker en minder belangrijke vragen zijn verwijderd. De onderdelen bejegening, samen beslissen, informatie over behandeling en uitvoering behandeling zijn verbeterd en zo beter bruikbaar in de praktijk. Daarnaast wordt gevraagd op welke klachten de behandeling vooral was gericht. Hiermee kunnen zorgaanbieders in de ggz meer leren van de ervaringen van hun cliënten. 

In de Consumer Quality index (CQi) beantwoorden cliënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg. De eerste versie van de CQi Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg is 15 jaar geleden ontwikkeld. MIND heeft samen met de Nederlandse ggz, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Akwa GGZ een herziene versie vastgesteld. Deze nieuwe CQi bevat 21 vragen die een cliënt na afloop van het behandeltraject invult en bevat naast de genoemde thema’s ook losse ervaringsvragen over onder andere medicatie en terugkoppeling van informatie aan de patiënt. De vragenlijst is op proef uitgezet bij een aantal ggz-instellingen. Ruim 250 cliënten hebben de vragenlijst ingevuld en met deze gegevens is de CQi verbeterd. 

Wat levert de CQi op?

Ggz-organisaties gebruiken de CQi voor intern leren en als terugkoppeling naar cliënten. Stasja Draisma, senior onderzoeker bij GGZ inGeest vult aan: "Uitkomsten van de CQi worden via onze digitale dashboards aan teams teruggekoppeld. Ook presenteren we resultaten aan de cliëntenraad en verwerken we jaarlijkse CQi-cijfers in een kwaliteitsdocument en op onze website als infographic. We gaan ze ook weergeven in ons digitale patiëntenportaal".    
De nieuwe CQi is vrij te gebruiken en in te zien in de ROM bibliotheek.