Met MIND op verkenningstocht op 28 augustus


Regelmatig nodigen wij mensen uit om met ons mee te denken over bepaalde thema’s. Bijvoorbeeld over kwaliteit van zorg, de ontwikkeling van zorgstandaarden, de samenstelling van een kennis-/onderzoeksagenda voor de ggz, de MIND Academy of de inzet van ervaringsdeskundigheid.
Wellicht heb jij ook al eens meegewerkt aan een van deze (of andere) onderwerpen. Of je hebt nog niet meegewerkt, maar je hebt wel ideeën die je graag zou willen delen. Daar stellen wij ons graag voor open!
 
Op 28 augustus organiseren we een verkenningstocht naar goede ideeën. We willen met een groep mensen samen gaan brainstormen over wat nu écht belangrijk is, met name als het gaat om kwaliteit van zorg en de verdere implementatie van de zorgstandaarden, waar professionals mee aan slag gaan (of moeten gaan). We willen graag weten wat voor initiatieven en ideeën er leven over de rol van de cliënt en diens naasten hierin. En we stellen ons de vraag: als je als cliënt een professional gaat ‘scholen’, wat komt daar dan bij kijken? Verder zijn we benieuwd wat de belangrijkste dingen zijn, die nog door de wetenschap onderzocht zouden moeten of kunnen worden. Met andere woorden: welke onderzoeksvragen zouden we nog kunnen of moeten formuleren?

We zullen deze dag diverse interessante mensen uitnodigen om onze verkenningstocht in goede banen te leiden. Voor wat betreft de wetenschap hebben we prof. dr. Jan Smit verbonden aan het VUmc bereid gevonden deze rol te vervullen.
 
Meer info over plaats en programma volgt nog, maar als je nu al weet dat je deze dag wilt meedenken en -doen, meld je dan aan via een mail aan moniek.reckman@wijzijnmind.nl