Uitspraak rechter in kort geding ROM

Woensdag 2 augustus heeft de rechter uitspraak gedaan in een kort geding waarin de privacy bij ROM aan de orde was. De rechter heeft niet geconstateerd dat SBG de privacyregels geschonden heeft. Dat is goed nieuws. In de doorontwikkeling van ROM en de verdere ontwikkeling van kwaliteits- en keuze-informatie binnen de ggz zullen we er echter op moeten blijven toezien dat de privacy van patiënten en naasten te allen tijde gewaarborgd blijft. Voor MIND staat in de ROM-discussie de privacy voorop. MIND zal ook een actieve rol spelen in de verdere ontwikkelingen op het gebied van ROM en keuze- en kwaliteitsinfo in de ggz. Patiënten en naasten hebben recht op en behoefte aan die informatie! 

Lees meer over onze visie op ROM
Doorontwikkeling ROM en ontwikkeling eigen kwaliteitsinstituut

data
Meer nieuws