Spoorboekje voor kortere wachttijden ggz

tijd

In december 2018 heeft de NZa een nieuw overzicht van wachttijden in de ggz gepubliceerd. Er lijkt een heel kleine verbetering te zijn in vergelijking met de cijfers van een half jaar eerder, maar dat kan ook komen omdat de NZa nu van een andere rekenmethode gebruik maakt. In grote lijnen is het beeld nog steeds gelijk: de normen voor aanmeldwachttijden worden over de gehele linie overschreden; de behandelwachttijden variëren sterk per regio en per aandoening en zijn regelmatig nog veel te lang. Het geduld bij MIND raakt op en dat geldt ook voor de Tweede Kamer en staatssecretaris Blokhuis.

De staatssecretaris heeft in een reactie op de nieuwe cijfers aangekondigd dat hij met een spoorboekje voor de aanpak van wachttijden komt. Daarvoor zal ook de landelijke stuurgroep wachttijden waarin MIND, GGZ Nederland, Meer GGZ en Zorgverzekeraars Nederland samenwerken,  met nieuwe voorstellen moeten komen. De staatssecretaris wil onder meer:

  • Gerichte acties per regio en per aandoening waar sprake is van te lange wachttijden.
  • Specifieke maatregelen om de aanmeldwachttijden tot binnen de norm van vier weken terug te brengen. Dit is van groot belang want tot de aanmelding weet een cliënt vaak niet of hij wel goed verwezen is en is de zorgaanbieder nog nergens verantwoordelijk voor.
  • Het regelen van een regionale doorzettingsmacht bij complexe casuïstiek; met andere woorden: er moet een oplossing komen voor cliënten die nu vaak nog van het kastje naar de muur gestuurd worden omdat ze niet binnen een zorghokje passen

Dit lijstje van de staatssecretaris komt overeen met de eisen die MIND binnen de stuurgroep wachttijden stelt. Daarnaast blijft MIND zich extra inzetten voor betere wachttijdbegeleiding en meer en beter gebruik maken van ervaringsdeskundigheid.

Omdat de focus van de aanpak wachttijden in de regio ligt, is het belangrijk dat daar cliënt- en familievertegenwoordiers goed betrokken zijn. MIND kan hen daarbij inhoudelijk en (in beperkte mate) financieel ondersteunen.
Zie :  https://mindplatform.nl/nieuws/budget-beschikbaar-voor-clientparticipatie-bij-aanpak-wachttijden

Meer nieuws