Sociaal-emotionele vaardigheden structureel verankeren in curriculum

Partijen uit onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij pleiten voor het structureel verankeren
van sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijscurriculum. Leerkrachten krijgen daardoor meer
tijd en mogelijkheden om leerlingen over zichzelf en hun relatie met anderen te leren. Dit maakt hen
krachtiger, op school en in de maatschappij. De partijen zien dit als randvoorwaarde voor welbevinden,
goed leren, gezondheid en gelijke kansen voor elke leerling. Ook jongeren zelf zien het belang van goed
ontwikkelde sociaal emotionele vaardigheden en geven aan deze vaardigheden op school te willen
ontwikkelen. Wij steunen die oproep!

School is een plek waar kinderen en jongeren groeien. Door te leren rekenen en schrijven, én door te
leren met zichzelf en de ander om te gaan. De nadruk in het onderwijs ligt nu vooral op de cognitieve
ontwikkeling van leerlingen en het meten van concrete leerresultaten. Dat is zonde, want meer aandacht
voor sociaal emotionele vaardigheden van leerlingen in het onderwijs levert veel op:
• 11% toename van leerprestaties door een betere motivatie van de leerling
• Meer kansengelijkheid
• Beter welbevinden van leerlingen én leerkrachten
• Maatschappelijke en economische winst

Dit is een investering in de toekomst van huidige en volgende generaties en levert de samenleving
(mentaal) gezonde kinderen met meer gelijke kansen op!

Lees hier het position paper

Meer nieuws