Richtlijnen GGZ en Corona

41755935_s


Om duidelijkheid te bieden aan medewerkers en cliënten, heeft de geestelijke gezondheidszorg een eigen richtlijn GGZ en Corona opgesteld in aanvulling op de algemene RIVM richtlijnen. Net als de RIVM richtlijnen worden de GGZ richtlijnen continue aangevuld en op de actualiteit en nieuwe inzichten aangepast. Een belangrijke aanpassing in de afgelopen week is dat voor de meest kwetsbare patiënten het uitstellen van een behandelafspraak of het vervangen van een face- to-face-contact door beeldbellen, niet altijd mogelijk is. Voor deze patiënten zijn nu voorwaarden opgesteld waaronder persoonlijk contact toch mogelijk is. Deze voorwaarden gelden ook voor vervangende dagbehandeling en groepsbehandeling van ernstig getraumatiseerde patiënten. Lees alle aanpassingen hier.
 

Richtlijn bezoekersbeleid


Een algehele bezoekersstop in de geestelijke gezondheidszorg is volgens MIND niet wenselijk. Contact met naasten is voor deze kwetsbare groep patiënten juist heel belangrijk en vormt in een aantal gevallen ook onderdeel van de behandeling. Persoonlijke aandacht van familie en naasten geeft patiënten rust in een periode dat zij daaraan extra behoefte hebben. GGZ Nederland en Valente hebben een aangepaste richtlijn opgesteld voor bezoekersbeleid in tijden van corona. Voor bezoekers geldt: maximaal één persoon per dag voor maximaal een uur, tenzij een afdeling door bepaalde omstandigheden andere keuzes maakt. Voor oudere patiënten en mensen die lichamelijk niet gezond zijn, geldt dat zij geen bezoek mogen ontvangen. De richtlijn voor bezoekers zijn maatwerk en kunnen per instelling, afdeling en patiëntengroep verschillen. Dit bezoekersbeleid is afgestemd met MIND en het RIVM.

Al sinds de start van de genomen maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen, neemt MIND deel aan GGZ werkgroepen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de beroeps en brancheorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg. Ook de komende weken is MIND actief in deze werkgroepen om oplossingen te zoeken voor situaties die zich voordoen en input te geven voor aanpassingen van of aanvullingen op de richtlijnen.

Meer nieuws