Reactie MIND op VWS-nota Zorg voor de toekomst

"De zorg moet beter," is een veel gehoorde uitspraak. Ook VWS denkt hierover na en vraagt de partijen in het veld, waaronder MIND, om input en reactie. In januari 2021 verscheen de Discussienota Zorg voor de toekomst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. MIND heeft haar reactie ingediend. Vorig jaar zomer leverden we op verzoek van VWS al onze input voor de contourennota en in het najaar voor het Zorglandschap ggz.

MIND ziet veel van haar visie en Meerjarenbeleidsplan terug in de discussienota Zorg voor de toekomst. Veel van de in deze discussienota beschreven beleidsopties zijn echter nog niet nader uitgewerkt en vergen ook nog een stevige politieke discussie. Daarnaast verschijnen binnenkort nog diverse adviezen van onder meer de WRR en de denktank “Mentale Vooruitgang” en toekomstbeelden zoals het “Zorglandschap GGZ”, die zonder twijfel invloed zullen hebben op de inhoudelijke discussie over de toekomst van de zorg. MIND zelf werkt aan een deltaplan Mentale Gezondheid dat aan de (inf)formateur van het nieuwe kabinet zal worden aangeboden.

Lees onze reactie hier.

Lees ook onze eerdere inbreng voor de Contourennota van het ministerie van VWS getiteld Visie op het zorgstelsel en de ggz en onze inbreng voor het Zorglandschap ggz.
 

Meer nieuws