Nieuw pg-subsidiekader gepubliceerd in de Staatscourant

iconen website mind_0001s_0003_subsidiekader

De nieuwe subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties is definitief en gepubliceerd in de Staatscourant. Pg-organisaties kunnen in september een instellingssubsidie aanvragen voor 2024 – 2028, en vanaf 1 januari een projectsubsidie.

4 soorten subsidies

De nieuwe subsidieregeling maakt onderscheid tussen 4 verschillende subsidies, ook wel 'stromen' genoemd:

  • Instellingssubsidie, totaal € 19 miljoen per jaar.
  • Projectsubsidie gericht op impact en bereik, totaal € 1,5 miljoen per jaar.
  • Instellingssubsidie federaties van samenwerkende patiënten- en gehandicaptenorganisaties, totaal € 2 miljoen per jaar.
  • Instellingssubsidie pg-koepels: Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in), totaal € 8 miljoen per jaar.

De instellingssubsidie is voor belangenbehartiging, informatievoorziening of de organisatie van lotgenotencontact, en moet jaarlijks aangevraagd worden - tussen 1 september en 1 oktober. Projectsubsidies kunnen vanaf 1 januari 2024 worden aangevraagd.

Wil je meer weten over de nieuwe subsidieregeling en wat er nieuw is ten opzichte van de huidige regeling? Lees verder op de website van PGOsupport.

Subsidie aanvragen

Van 1 september - 30 september kun je subsidie aanvragen via DUS-i. Op de website van DUS-i vind je de regeling, veelgestelde vragen en een verhelderende animatie. Voor meer informatie over het aanvragen van subsidie kun je ook terecht bij PGOsupport.

Online vragenuur 29 augustus

Er is veel belangstelling voor de online vragenuurtjes van PGOsupport over de nieuwe subsidieregeling. Op 29 augustus is het volgende vragenuur. Je kunt je daar voor aanmelden.

Meer nieuws