Manifest aan Tweede Kamer voor meer geld patiëntenorganisaties

Manifest patiëntenkoepels

Nederlandse patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties hebben meer geld nodig om hun werkzaamheden in de toekomst op een goede manier te kunnen blijven uitvoeren. Dat stellen de koepelorganisaties MIND, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een oproep aan het Nederlandse kabinet: “Voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten zijn deze organisaties onmisbaar.” Vandaag, 9 mei, bieden we daarom samen dit manifest aan de Tweede Kamer aan.

Nederlandse patiëntenorganisaties verkrijgen hun budget grotendeels uit het zogeheten PG-beleidskader. In het op handen zijnde nieuwe kader blijven de voorgestelde budgetten voor patiëntenorganisaties ver achter bij de steeds grotere en belangrijkere rol die patiëntenorganisaties in de zorg spelen: “De vraag naar ervaringsdeskundigen en ervaringskennis en de roep om de menselijke maat is enorm. Patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties spelen daar een onmisbare rol in. Die rol zal in de ontwikkeling naar passende zorg – zoals onder andere uitgesproken in het IZA – alleen maar groter worden. Die ontwikkeling vraagt om een groter budget dan de afgelopen jaren het geval was,” aldus de drie koepels.

Schijntje

De koepelorganisaties hebben berekend dat voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten minstens 70 miljoen euro nodig is. Dat is 20 miljoen euro meer dan nu wordt voorgesteld in het nieuwe pg-beleidskader: “Op de VWS-begroting van 100 miljard euro is dat eigenlijk een schijntje, nog minder dan één duizendste van het totaal. Voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten is het echter onmisbaar,” aldus de koepelorganisaties. 

Consultatie en petitie

Het nieuwe PG-beleidskader lag afgelopen maand ter consultatie. Dat betekent dat iedereen die dat wil, zijn of haar zienswijze op dat beleidskader kon geven. Koepelorganisaties Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in) hebben dat met het hierboven genoemde als belangrijkste boodschap gedaan.

Op 9 mei bieden de koepelorganisaties, namens hun achterban, aan de Tweede Kamer een manifest aan, met daarin de oproep tot een ruimer budget.

Manifest patientenkoepels mei 2023

Foto van de aanbieding in de Tweede Kamer met Liane den Haan (Goud), Nico Drost (CU), Fonda Sahla (D66), Jimmy Dijk (SP), Mohammed Mohandis (PVDA), Harry Bevers (VVD), Dianda Veldman (Patiëntenfederatie NL), Illya Stoffer (Iederin), Simone Melis (MIND), Wil Verschoor Hoormij (nvvs), Wim Carabain (Voorall), Marleen Okma (Patiëntenfederatie NL), Thomas Ronnes (Iederin)

Meer nieuws