Mogelijkheden tot subsidie voor regionale organisaties

Diverse fondsen bieden interessante mogelijkheden voor subsidie voor regionale cliënten- en familieorganisaties. We lichten er een paar uit. Let op: de deadlines zijn al deze maand. Bij een fondsaanvraag komt vaak veel kijken. PGO-support biedt trainingen voor cliënten- en familieorganisaties. Regelmatig worden ook trainingen gegeven over het doen van fondsaanvragen. Houdt de website van PGO-support in de gaten of abonneer je op de nieuwsbrief van PGO-support.
 
Fonds Franciscus is onderdeel van het Kansfonds en biedt subsidie voor versterking van inloophuizen.
Fonds Franciscus biedt een vangnet voor de allerkwetsbaarsten in de samenleving. Mensen die in een situatie verkeren waarin hun menselijke waardigheid in het geding is. Fonds Franciscus gaat zich in eerste instantie richten op de ondersteuning en versterking van inloophuizen. Inloophuizen is hierbij een verzamelnaam voor initiatieven als inloopcentra, buurtpastoraat, buurtkerken, straatpastoraat en drugspastoraat.
Fonds Franciscus zoekt lokale initiatieven, die werken vanuit het gedachtegoed van presentie. Het vergroten van menselijke waardigheid staat bij deze organisaties voorop. Het werk laat zich typeren door langdurig trouwe aanwezigheid, aansluiten bij tempo en behoefte van de doelgroep en het creëren van vertrouwen en wederkerigheid. Ze richten zich op inloophuizen die onvoldoende middelen hebben om activiteiten te starten, door te laten gaan of uit te breiden. Ook inloophuizen die door gebrek aan middelen in hun voortbestaan bedreigd worden, nodigen ze uit om een aanvraag in te dienen. Deadline 1 juni. Meer informatie vind je hier.
 
MenzisFonds investeert in leefkracht en zorg
Samen met maatschappelijke organisaties wil Menzis werken aan het versterken van de leefkracht en slimmere zorg in zijn regio’s. Daarom is de zorgverzekeraar dit jaar gestart met het MenzisFonds. Hier kunnen verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkracht-initiatief hun financieringsaanvraag indienen.  
Leefkracht is de term die Menzis gebruikt voor de inzet op behoud van gezondheid en op kwaliteit van leven. Leefkracht staat voor het maximale uit je leven willen halen, of je nou ziek bent of gezond. Het gaat over de positieve energie die mensen voelen als ze met hun gezondheid bezig zijn, over meedoen in de maatschappij, erbij horen, mentale fitheid en preventie. In de regio’s Achterhoek, Groningen, Midden, Twente en West is een fonds beschikbaar van € 25.000. Daarnaast is € 30.000 beschikbaar voor projecten in heel  Nederland. Een aanvraag indienen kan tot 20 mei. Meer informatie vind je hier.
 
VSBfonds: maak kans op een donatie op het ‘we doen het samen festival’
Heb je een mooi idee waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit? En kunnen deze mensen daardoor anderen ontmoeten, inspireren en zich verder ontwikkelen? Misschien kan VSB je helpen dat plan binnenkort uit te voeren! Tijdens het We doen het samen! Festival worden donaties van maximaal € 10.000,- toegekend. Deadline 31 mei. Meer informatie vind je hier.

Fin-varkentje2
Meer nieuws