Subsidie voor het versterken van de stem van regionale cliënten- en familieorganisaties

Fin-varkentje2

MIND Landelijk Platform heeft evenals vorig jaar subsidie beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan het versterken van regionale cliënten- en familieorganisaties. Het gaat om organisaties die zich richten op mensen met een psychische kwetsbaarheid (voor & door cliënten, familieleden en/of naasten). Het doel van de subsidie is dat zij hiermee regionaal hun stem beter kunnen laten horen. Ook (of misschien wel juist) regio’s waar nog weinig cliënten-, familie- en/of naasten initiatieven zijn, nodigen we van harte uit om een aanvraag in te dienen voor hun project. We vinden het ook positief wanneer de projecten de regionale samenwerking tussen organisaties versterken en daarbij gebruik maken van de bouwstenen voor participatie en herstel.

Op deze pagina vind je meer informatie over hoe je een aanvraag kunt indienen. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per project per organisatie. Het is belangrijk dat we je aanvraag op tijd binnen hebben. De sluitingsdatum is 23 september 2018.

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid zet zich in om de regionale stem van cliënten- en familieorganisaties in de ggz te versterken. Daarvoor is het programma Regie in de Regio opgezet. Binnen dit programma is ook in voorgaande jaren subsidie verstrekt aan regionale cliënten- en familie-organisaties die zich richten op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat is belangrijk, omdat het beleid ten aanzien van mensen met een psychisch kwetsbaarheid steeds meer op regionaal en gemeentelijk niveau wordt bepaald. Daarom wil MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid dit subsidieprogramma graag herhalen.

We zien je projectvoorstel graag tegemoet!
 

Meer nieuws