MIND nauw betrokken bij Hervormingsagenda Jeugd

pexels-photo-207653

Begin juni stelde het kabinet extra geld beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Hoe moet de 1,3 miljard extra geld voor jeugdzorg besteed worden en welke hervormingen moet de Jeugdwet krijgen? Over die vraag buigen zich vanaf medio juli vijf partijen: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VNG, zorgaanbieders, professionals en cliëntenorganisaties. MIND is deel van deze zogenoemde ‘vijfhoek’ van deelnemende partijen.

Op 1 januari 2022 moet de Hervormingsagenda Jeugd gereed zijn. Deze agenda moet ervoor zorgen dat het jeugdstelsel -inclusief jeugd ggz- beter gaat werken en ook financieel houdbaar wordt. Deze zomer zijn de eerste voorbereidende gesprekken gestart en worden het proces en de belangrijkste thema’s verkend. Het Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 van MIND met ‘jeugd’ als centraal speerpunt dient als leidraad bij de input van MIND. Natuurlijk met onder meer specifieke aandacht voor het betrekken van jongeren (en hun ouders) en de inbreng van ervaringskennis en -deskundigheid.

Meer nieuws