Meer tijd voor overgang beschermd wonen naar alle gemeenten

46058317_s

Er komt meer tijd voor de overgang van beschermd wonen van centrumgemeenten naar alle gemeenten. De overheveling start pas in 2022 en er wordt tien jaar de tijd voor genomen. Die tijd is nodig om alle voorwaarden voor een goede overgang te realiseren: een breed aanbod aan woonvoorzieningen, mogelijkheden voor participatie, langdurende zorg en ondersteuning in de thuissituatie. Of ook de maatschappelijke opvang naar alle gemeenten zal gaan is nog onzeker. Dat hangt af van een evaluatie die over vier jaar zal plaatsvinden.

De commissie Dannenberg bracht enkele jaren geleden het advies uit om alle gemeenten verantwoordelijk te maken voor beschermd wonen en ook het geld over alle gemeenten te verdelen. De commissie noemde wel een lange reeks voorwaarden en wilde 15 jaar tijd om die te realiseren. Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) namen het voorstel over, maar wilden alles sneller doen. De overheveling moest al in 2021 plaatsvinden. Nu is men tot bezinning gekomen en neemt men veel meer tijd. Ten eerste start de overheveling pas in 2022. Centrumgemeenten blijven dan nog verantwoordelijk voor bestaande cliënten; nieuwe cliënten vallen dan onder de verantwoordelijkheid van hun eigen gemeente. De overgang naar een nieuw financieel verdeelmodel  wordt uitgesmeerd over tien jaar: van een historische verdeling over centrumgemeenten naar een realistische verdeling over alle gemeenten. Tegelijk wordt regionale samenwerking verplicht gesteld. Gemeenten moeten hun beleid met andere gemeenten in de regio afstemmen.

Voor de maatschappelijke opvang verandert voorlopig niets. De centrumgemeenten blijven daar in ieder geval de komende vier jaar nog verantwoordelijk voor. Dan wordt op basis van een evaluatie bepaalt hoe het verder gaat.
MIND vindt het een goede zaak dat de inhoud nu voorop wordt gesteld. Eerst moeten de voorwaarden voor een ‘beschermd thuis’ worden gerealiseerd: voldoende woningen, een variatie aan (kleinschalige) woonvoorzieningen, kansen op herstel en participatie, langdurige en flexibele zorg, versterking van ervaringsdeskundigheid en informele zorg; enzovoort. Dan volgt de nieuwe verdeling van het geld. Andersom mag uitstel van een nieuw verdeelmodel er niet toe leiden dat men nu rustig aan gaat doen met de inhoudelijke voorwaarden. Er moet juist meer druk gezet worden op regionale plannen voor voldoende woningen, goede zorg en participatie.


Meer informatie

Meer nieuws