Martin Nieuwstad overleden, voorzitter Concerncliëntenraad Parnassia

martin nieuwstad

Ons bereikte het droevige nieuws dat op donderdag 30 juli jl. Martin Nieuwstad plotseling is overleden op 50-jarige leeftijd. 

Martin Nieuwstad heeft zich sinds 2009 onvermoeibaar ingezet voor de medezeggenschap van cliënten in de ggz. Hij deed dit onder meer via de Concerncliëntenraad van Parnassia Groep, waar hij de laatste tijd voorzitter van was. Daarnaast zette hij zijn ervaringskennis in voor verschillende projecten voor mensen met een sociaal kwetsbare achtergrond. 

Bij MIND was hij een gewaardeerd lid van het cliënt-referentenpanel, waar hij projectvoorstellen beoordeelde voor programma’s van ZonMw. Hij was altijd bereid om deel te nemen aan focusgroepen waarin hij op constructieve en respectvolle manier zijn ervaringskennis inbracht.

Martin was een warme, betrokken en deskundige ambassadeur voor cliënten in de ggz, die veel heeft gedaan om de zichtbaarheid en inspraak van mensen in de ggz te verbeteren. Hij was terecht trots over zijn ontmoeting met Koningin Maxima!

Martin herinnert ons eraan dat MIND zich sterk moet blijven maken voor de inzet van ervaringskennis en dat medezeggenschap van cliënten het verschil kan maken.
 

Meer nieuws