In memoriam: Arend Jan Heerma van Voss

arendjan

Op zondag 27 februari 2022 is Arend Jan Heerma van Voss overleden. Hij was zeer geïnteresseerd in de ervaringen van mensen met de psychiatrische hulpverlening en op uiteenlopende wijze heeft hij eraan bijgedragen dat de stem van cliënten en hun naasten gehoord werd.

Als redacteur bij het Maandblad voor Geestelijke volksgezondheid (MGv) werd hij met het in 1978 gepubliceerde artikel ‘De geschiedenis van de gekkenbeweging - Belangenbehartiging en beeldvorming voor en door psychiatrische patiënten (1965-1978)’ de eerste chroniqueur van de cliëntenbeweging. Later werd hij hoofdredacteur en groeide gedurende zijn 17-jarig dienstverband bij het MGv uit tot een bekende persoonlijkheid in de wereld van de ggz.

Hij wist oprechte belangstelling te combineren met een kritisch bevragende houding; dat maakte hem zeer geliefd als markante gespreksleider bij vele debatten en congressen. Vanzelfsprekend kregen cliëntenvertegenwoordigers van hem zeker het woord, maar ook zij werden uitgedaagd om hun aandachtspunten zo scherp mogelijk te articuleren.
Hij was in 1981 mede-oprichter van de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon. En vervolgens als bestuurder, respectievelijk voorzitter  tot 1989 betrokken bij de Stichting. Daarna was Arend Jan tot 2009 bestuurslid van de Stichting Korrelatie, dat inmiddels een onderdeel is van MIND Psychische Gezondheid. Ook bij Korrelatie werd duidelijk dat hij een hekel aan vergaderen had. Maar als hij zich afmeldde voor een vergadering gaf hij wel zijn mening over te nemen besluiten over het wezenlijke van de dienstverlening van Korrelatie: de hulpverlening. Daar lag zijn interesse en minder bij financiële en organisatiezaken. Hij was oprecht betrokken bij mensen met psychische en psychosociale problemen en dat op een zeer respectvolle manier. 

Wij herinneren ons Arend Jan door alles wat hij voor de cliëntenbeweging heeft betekend en wensen zijn naasten veel sterkte met het verlies.

Meer nieuws